Foto: Colourbox
15.03.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Registrering af kameraer gælder ikke indendørs tv-overvågning

Med virkning pr. 15 marts 2021 træder der nye regler i kraft om registrering af kameraer, som overvåger gade, vej og andre områder, der benyttes til almindelig færdsel. De nye krav omfatter ikke tv-overvågning indendørs i virksomheden.

Registrering af overvågningskameraer

TV-overvågningsloven er ændret ved lov nr. 802 af 9. juni 2020. Lovændringen medfører, at blandt andet private virksomheder med virkning fra den 15. marts 2021 skal registrere kameraer, der foretager tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel i Politiets Kameraregister (POLCAM).

TV-overvågning indendørs i virksomheden er ikke omfattet, da der ikke er tale om et område, der benyttes til almindelig færdsel. Virksomheder, der undlader at registrere overvågningskameraer, kan ifalde en bødestraf.

Frister for registrering i POLCAM

TV-overvågning opsat inden den 15. marts 2021 skal være registreret senest den 29. marts 2021.

TV-overvågning opsat efter den 15. marts 2021 skal være registreret senest 14 dage efter opsætning.

Væsentlige ændringer skal indberettes

Ud over pligten til at registrere tv-overvågningskameraer er der også pligt til at indberette ”væsentlige ændringer”.

Væsentlige ændringer er eksempelvis nedtagning af alle kameraer på adressen, eller hvis adressen fraflyttes.

Disse ændringer skal også registreres inden for 14 dage.

Mindst én registrering pr. adresse

Den obligatoriske registreringspligt forpligter virksomheder til at foretage minimum én registrering pr. adresse med overvågning af et område, der benyttes til almindelig færdsel.

En registrering kan repræsentere én adresse med et antal kameraer, eller den kan repræsentere et enkelt kamera.

Det er i nogle tilfælde værdifuldt for politiet, at hvert kamera er registreret. Dette er dog frivilligt.

Brug virksomhedens NemID

Registrering af overvågningskameraer for en virksomhed sker ved anvendelse af NemID-medarbejdersignatur i forbindelse med login.

Der kan læses mere om registreringspligten på Registrer dine overvågningskameraer | Indberet eller registrer | Politi

TV-overvågning er en kontrolforanstaltning

Opsætning af TV-overvågning på arbejdspladsen er en kontrolforanstaltning. Læs nærmere om kontrolforanstaltninger på Kontrolforanstaltninger - DI (danskindustri.dk)

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.