26.04.21 Vi rådgiver dig Nyheder

250.000 kr. i bod for opsigelse af kandidater under valg til tillidsrepræsentant

Et udenlandsk vikarbureau opsagde på kundens foranledning og uden nærmere begrundelse to medarbejdere med henholdsvis fire og fem måneders anciennitet. Det kom til at koste virksomheden 250.000 kr. i bod for brud på Hovedaftalen, fordi de to medarbejdere på opsigelsestidspunktet var kandidater til valg som tillidsrepræsentant.

Opsagt uden nærmere begrundelse

Et udenlandsk vikarbureau, der havde kontrakt med en underentreprenør på en stor byggeplads, opsagde på kundens foranledning og uden nærmere begrundelse to medarbejdere med henholdsvis fire og fem måneders anciennitet. Der blev ikke derudover skåret ned i bemandingen på byggepladsen.

På opsigelsestidspunktet havde virksomheden opereret på det danske marked i ca. seks måneder og beskæftigede ca. 40 mand.

På opsigelsestidspunktet foregik der et tillidsrepræsentantvalg i virksomheden.

Forbundet mente, at opsigelserne var udtryk for organisationsfjendtlig handling, og at der var tale om overenskomststridig lockout eller overenskomststridige kollektive afskedigelser.

Arbejdsretten skulle tage stilling til, om det var tilfældet.

Organisationsfjendtlig handling

Arbejdsretten fandt, at virksomheden havde udført en organisationsfjendtlig handling ved opsigelsen af de to timelønnede medarbejdere.

Ligeledes fandt Arbejdsretten det efter konkrete forklaringer bevist, at virksomhedens daglige leder på byggepladsen vidste eller måtte gå ud fra, at de to medarbejdere stillede op til valget som tillidsrepræsentant. Der var efter det oplyste afsat tre valgdage til valg af tillidsrepræsentanter, hvor opsigelsen af de to medarbejdere fandt sted i tiden mellem 1. og 2. valgdag. 

Virksomheden blev frifundet for overenskomststridig lockout og overenskomststridig kollektiv afskedigelse.

Opsigelsen af medarbejderne kom til at koste virksomheden en bod på 250.000 kr. for brud på Hovedaftalen. Boden vurderes at være i den høje ende.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Arbejdsrettens afgørelse af 18. marts 2021 i sag nr. 2020-1759.

Fakta

Der er tale om en meget konkret begrundet afgørelse. 

Det, vi kan udlede af dommen, er, at det kan anses som en organisationsfjendtlig handling, når organiserede medarbejdere ønsker at stille op til valg som tillidsrepræsentant og bliver opsagt forinden, uden at der kan redegøres for årsagen til opsigelsen.

Dette gælder også, selv om medarbejderen ikke har ni måneders anciennitet eller opsigelsesvarsel efter overenskomsten, og selv om medarbejderen ikke er valgt som tillidsrepræsentant på tidspunktet for opsigelsen.

DI anbefaler, at virksomheder altid redegør for årsagen, når I opsiger en medarbejder.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.