Foto: Colourbox
26.04.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Arbejdsulykke havde slet ikke fundet sted

En rengøringsmedarbejder blev sygemeldt og efterfølgende opsagt som følge af arbejdsmangel. Medarbejderen påstod, at sygemeldingen skyldtes en arbejdsulykke, at opsigelsen var uberettiget, samt at virksomheden ikke havde overholdt sin varslingspligt. Retten i Glostrup fandt, hverken at en arbejdsulykke havde fundet sted, eller at opsigelsen var usaglig.

Opsagt på grund af arbejdsmangel

En rengøringsmedarbejder blev i 2004 ansat i en virksomhed under Serviceoverenskomsten. Medarbejderen gjorde rent hos en virksomhedskunde, som dog senere opsagde en del af rengøringskontrakten.

I august 2019 blev medarbejderen opsagt. Virksomheden forklarede i sin begrundelse for opsigelsen, at den delvist opsagte kontrakt med kundevirksomheden nødvendiggjorde omstrukturering og organiseringstilpasning. Virksomheden anførte, at i alt syv ansatte på denne arbejdsplads blev opsagt som følge af ændringen af kontrakten.

Lagde sag an for usaglig opsigelse

Medarbejderen påstod imidlertid, at ingen af de andre servicemedarbejdere på arbejdspladsen var blevet flyttet eller opsagt i perioden, og medarbejderen mente, at hans opsigelse var uberettiget.

Medarbejderen lagde sag an mod virksomheden ved domstolene med krav om blandt andet godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Overskredet varslingspligt blev blankt afvist

Rengøringsmedarbejderen hævdede desuden, at virksomheden ikke havde overholdt sin varslingspligt.

Medarbejderen gjorde gældende, at virksomheden ifølge Serviceoverenskomsten ikke kunne opsige ham inden for de første to måneder, når hans uarbejdsdygtighed skyldtes en uforskyldt arbejdsskade.

Havde ikke kendskab til påstået arbejdsulykke

Medarbejderen forklarede under sagen, at han havde været sygemeldt med smerter i begge knæ i en måned op til opsigelsen, og at sygemeldingen skyldtes en arbejdsulykke, der angiveligt skulle havde fundet sted i april 2019. Medarbejderen oplyste, at en overordnet havde været til stede og sendt ham hjem øjeblikkeligt efter ulykken.

Medarbejderen kunne imidlertid ikke huske, hvilken chef der havde sendt ham hjem, eller hvornår ulykken helt præcist skulle have fundet sted. Ulykken var heller ikke registreret på arbejdspladsen eller anmeldt til Arbejdstilsynet, hvilket ellers var proceduren.

Medarbejderen fik ikke medhold i nogen forhold

Retten i Glostrup fandt ikke, at medarbejderen var blevet opsagt på usagligt grundlag.

Da retten heller ikke fandt det bevist, at medarbejderen havde pådraget sig en arbejdsskade, blev virksomheden også frifundet for påstanden om, at virksomheden ikke havde overholdt sin varslingspligt.

Medarbejderen fik på denne baggrund ikke medhold i sagen, og retten frifandt virksomheden for alle forhold.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Retten i Glostrups afgørelse af 26. marts 2020 i sag nr. BS-4321/2020-GLO.

DI's råd

Afgørelsen er i tråd med andre afgørelser om samme emne, hvorefter det påhviler en medarbejder at bevise, at vedkommende er kommet til skade under arbejdet og dermed kan være omfattet af en evt. overenskomstbestemmelse om opsigelsesadgangen ved uforskyldt tilskadekomst, hvis virksomheden bestrider, at medarbejderen er kommet til skade.  

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

DI's Opsigelsesberegner

Start
Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.