Foto:Colourbox
06.04.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Måtte gerne stille krav om erhvervserfaring fra Danmark

En bulgarsk kvinde fik afslag på et job som tandplejer med henvisning til, at hun ikke havde erhvervserfaring i Danmark. Tandplejeren klagede over forskelsbehandling på grund af etnicitet og nationalitet, men Ligebehandlingsnævnet nåede frem til, at kravet om erhvervserfaring fra Danmark var et neutralt vurderingskriterie.

Fik afslag dagen efter ansøgning

En tandlægeklinik søgte ved et stillingsopslag en tandplejer. En af ansøgningerne kom fra en bulgarsk kvinde med en bachelor i tandpleje fra Norge samt erhvervserfaring fra Norge.

Dagen efter, at kvinden havde sendt ansøgningen, modtog hun et afslag. Begrundelsen for afslaget var, at klinikken ikke havde ressourcer til at give hende den oplæring, der var nødvendig, eftersom hun ikke havde erhvervserfaring fra Danmark.

Klagede til Ligebehandlingsnævnet

Kvinden klagede herefter til Ligebehandlingsnævnet. Hun mente, at klinikken havde fravalgt hende på baggrund af hendes bulgarske udseende, som fremgik af det foto, hun havde indsat af sig selv på ansøgningen. Dette udgjorde, ifølge kvinden, ulovlig forskelsbehandling på grund af hendes nationale og etniske oprindelse.

Der var ikke tale om forskelsbehandling

Ligebehandlingsnævnet nåede frem til, at kriteriet om erhvervserfaring i Danmark var neutralt og ikke stillede personer af en bestemt etnicitet eller nationalitet dårligere.

Ligebehandlingsnævnet nåede endvidere frem til, at der ikke var andre oplysninger, der indikerede, at kvindens etnicitet eller nationalitet havde haft betydning for afslaget.

Kvinden fik derfor ikke medhold i klagen.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 18. november 2020 i sag nr. 19-34291

DI's råd

I en rekrutteringsproces er det vigtigt, at virksomheder ikke lægger vægt på forhold som etnicitet, nationalitet, race, religion, køn og lignende usaglige kriterier.

Grundlaget for en ansættelse eller et afslag, bør udelukkende være baseret på saglige kriterier, som det viste sig at være tilfældet i denne sag.

Kontakt altid DI, hvis I er i tvivl om ansættelse og rekruttering, eller søg vejledning på di.dk

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.