Foto: Colourbox
06.04.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Okay at opsige for at registrere transporttid som arbejdstid

Afskedigelsesnævnet har afgjort, at det var sagligt at opsige to elektrikere, som fortsatte med at registrere deres rejsetid til og fra arbejdet som arbejdstid, efter det var blevet påtalt af virksomheden.

Elektrikerne blev ansat hos virksomheden henholdsvis den 8. januar 2018 og den 27. august 2018. Hos virksomheden var der indgået en lokalaftale om fravigelse af elektrikeroverenskomstens bestemmelse om betaling ved rejse- og udearbejde.

Begge elektrikere blev i juni 2019 tilbudt at flytte til en ny afdeling hos firmaet, hvilket de begge takkede ja til.

Underskrev ikke individuelle aftaler

Da der endnu ikke var valgt en tillidsrepræsentant i den nye afdeling, fik de to elektrikere udleveret individuelle aftaler, der vedrørte den samme fravigelse af elektrikeroverenskomsten, som gjaldt i resten af virksomheden. De to elektrikere underskrev ikke aftalen.

I juli 2019 blev der udpeget en tillidsrepræsentant, og i august 2019 deltog den nyvalgte tillidsrepræsentant i et møde med en teamleder. Her aftalte de, at teknikerne ville komme med et udkast til ændring af aftalen omkring rejse- og udearbejde, og at den tidligere indgåede lokalaftale ville gælde indtil da.

Indholdet af fravigelsen

I aftalen fremgik det, at medarbejdernes arbejdstid begyndte ved arbejdets start hos første kunde og stoppede ved afslutning af arbejdet hos sidste kunde. Dertil at medarbejderne skulle tage specialværktøj med ind på deres privatadresse for at undgå indbrud i firmabilen.

Forkert registrering af arbejdstid blev påtalt på fællesmøde

De to elektrikere var af den opfattelse, at de var berettiget til løn for deres transporttid, eftersom de var pålagt at tage specialværktøjet med ind på deres privatadresse. Derfor tidsregistrerede de også tiden til og fra kunder.

På et fællesmøde den 21. august 2019, hvor den nyvalgte tillidsrepræsentant også var til stede, fik de to elektrikere at vide, at de skulle tidsregistrere i overensstemmelse med lokalaftalen.

I orden at opsige efter fortsat tidsregistrering af transporttid

De to elektrikere fortsatte med at registrere deres transporttid som arbejdstid og blev som følge heraf opsagt efter overenskomstens opsigelsesvarsel.

Afskedigelsesnævnet afgjorde, at opsigelsen var saglig og lagde i den forbindelse vægt på, at den nye tillidsrepræsentant havde indgået en aftale om, at lokalaftalen gjaldt, indtil andet blev aftalt.

Virksomheden blev derfor frifundet.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Afskedigelsesnævnets afgørelse af 26. juni 2020 i sag nr. 20190839

DI's råd

Som det ses i denne sag, er det vigtigt at have vilkårene i medarbejdernes ansættelsesaftaler i orden for at undgå misforståelser eller konflikter med medarbejderne.

Overenskomsten danner rammen for medarbejdernes kontrakter, men der kan, ligesom i denne sag, indgås lokalaftaler, der fraviger forhold i overenskomsten.

Vær derfor altid opmærksom på, hvilke vilkår, der gælder for jeres medarbejdere, og kontakt DI, hvis I er i tvivl.

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

DI's Opsigelsesberegner

Start

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.