Foto: Colourbox
17.05.21 Vi rådgiver dig Nyheder

400.000 kr. for opsigelse og bortvisning under fertilitetsbehandling

En advokat blev opsagt og efterfølgende bortvist efter at have oplyst til sin arbejdsgiver, at han var i fertilitetsbehandling med sin kone. Ligebehandlingsnævnet har nu afgjort, at såvel opsigelsen som bortvisningen var uberettiget, og advokaten blev tilkendt en godtgørelse på 400.000 kr.

Advokaten blev ansat hos et advokatfirma den 1. februar 2019 og tog den 22. februar 2019 kontakt til virksomheden med beskeden om, at han ikke kunne tage imod flere opgaver, da han arbejdede over 74 timer om ugen.

Virksomheden svarede, at der muligvis senere kunne komme en ekstra medarbejder, der kunne afhjælpe opgavebyrden, men at han indtil videre var nødt til at varetage opgaverne.

Hertil svarede advokaten, at han havde arbejdet 12 timer om dagen, siden han startede, og at hans kontraktbetingelser derfor skulle genforhandles, hvis overarbejde af den karakter forventedes af ham.

Advokaten ønskede samtale med virksomheden

I slutningen af marts tog advokaten ad flere omgange kontakt til chefen for at få et møde, hvor hans ansættelsesbetingelser kunne fastlægges. Efter en måneds tid blev han indkaldt til et møde den 1. maj 2019, hvor arbejdsgiveren lagde op til, at parterne forventningsafstemte punkter som blandt andet arbejdsopgaver, arbejdstid og brug af ressourcer.

I mellemtiden startede hans kæreste i fertilitetsbehandling den 23. april 2019.

Undersøgte muligheder for opsigelse

Under samtalen den 1. maj 2019 blev der blandt andet drøftet advokatens arbejdsmængde og samarbejdet mellem parterne, herunder også at det var chefens opfattelse, at advokaten ikke levede op til forventningerne i forhold til arbejdsindsats og optræden over for kunder.

Den 5. maj 2019 tog advokaten kontakt til chefen og fortalte, at hans kommende arbejdsuge var på 60 timer, hvilket var i strid med de 37 timer, som blev fastholdt som hans arbejdstid på mødet.

Chefen svarede, at de nok skulle finde en løsning, hvor alle parter var motiverede, og at han ville vende tilbage med henblik på en løsning. I mellemtiden bad han virksomhedens HR- og økonomiansvarlige om at tage kontakt til virksomhedens eksterne advokat med henblik på at udarbejde en opsigelses- og suspensionsaftale.

Få dage efter indkaldte chefen advokaten til en medarbejderudviklingssamtale, som skulle afholdes den 2. september 2019.

Appellerede ad flere omgange til et møde

Efter mødet den 1. maj 2019 appellerede advokaten flere gange til, at chefen skulle afholde et møde med ham. Da det aldrig skete, måtte advokaten i en sms den 15. maj 2019 gøre chefen opmærksom på, at han ikke kunne dukke op på arbejde mandag den 20. maj til fredag den 24. maj, da han skulle opereres.

Chefen indkaldte til et møde den 16. maj, hvor advokaten sygemeldte sig, da han og hans kæreste var til scanning. Advokaten skrev i en sms, at hans sygefravær skyldtes, at han og hans kæreste var i fertilitetsbehandling.

Senere samme dag blev advokaten opsagt.

Blev bortvist for manglende fremsendelse af sygefraværsdokumentation

Advokaten var sygemeldt fra den 20. maj 2019, og dagen derpå bad virksomheden om at modtage en lægeerklæring som dokumentation for fraværet.

Da advokaten var i fertilitetsbehandling, meddelte han, at han ikke kunne konsultere en læge før den efterfølgende uge. Den 23. maj 2019 blev advokaten bortvist med henvisning til manglende dokumentation for hans sygefravær.

Hverken opsigelse eller bortvisning var berettiget

Ligebehandlingsnævnet vurderede, at advokaten havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var udøvet direkte forskelsbehandling. Nævnet vurderede også, at virksomheden ikke havde løftet sin bevisbyrde for, at fertilitetsbehandlingen ikke indgik i beslutningen om at opsige advokaten.

Dertil afgjorde Ligebehandlingsnævnet, at advokaten ikke havde mulighed for at se en læge og dermed få dokumentation for sit fravær før den efterfølgende uge, og hvorfor bortvisningen var uberettiget.

Ligebehandlingsnævnet fandt, at virksomheden havde handlet i strid med ligebehandlingsloven, og advokaten blev tilkendt en godtgørelse på 325.000 kr. for opsigelsen og 75.000 kr. for den uberettigede bortvisning.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af  18/11/2020 i sag nr. 19-41592.

DI's råd

Som vist i denne sag er det altid vigtigt, at virksomheden er opmærksom på medarbejderens rettigheder i forhold til ligebehandling. Det er især vigtigt, at virksomheden kan løfte bevisbyrden for, at opsigelsen ikke er sket i strid med ligebehandlingsloven.

Beskyttelse i ligebehandlingsloven gælder for blandt andet gravide og barslende. Vær derfor særligt opmærksomme, og kontakt DI, hvis I overvejer at opsige en medarbejder, der kan være beskyttet af ligebehandlingsloven.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.