Arkivfoto: Colourbox
17.05.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Chauffør opsagt efter racistisk episode

En chauffør blev opsagt efter at have politianmeldt en racistisk episode, han havde oplevet i arbejdstiden. Efter opsigelsen klagede chaufføren til Ligebehandlingsnævnet, der gav ham medhold i sagen og tildelte ham en godtgørelse svarende til seks måneders løn.

En mand blev den 1. april 2019 ansat som chauffør i en transportvirksomhed, men blev allerede den 23. april 2019 opsagt med henvisning til, at han ikke havde de nødvendige personlige kompetencer til at fungere i jobbet som chauffør.

Kollega havde parkeret bussen, så den blokerede for udkørsel

Chaufføren skulle ved vagtskifte overtage en bus fra en kollega, men da kollegaen ikke havde parkeret bussen korrekt, spærrede den for passerende biler.

En anden kollega gjorde inden vagtskiftet chaufføren opmærksom på, at en bilist holdt og ventede og ikke kunne komme forbi. Chaufføren henvendte sig til bilisten og spurgte, om han kunne køre over den 4 cm. høje kantsten og uden om. Til dette svarede billisten, at han bare skulle flytte bussen og ikke spille smart.

Blev kaldt for ”perker” og ”haleneger” af bilist

Efterfølgende flyttede chaufføren bussen, og en kollega bekræftede, at der var nok plads til, at bilisten kunne passere. Dette mente bilisten imidlertid ikke, og bilisten kaldte chaufføren for ”perker” og ”haleneger”.

Chaufføren blev samme dag kontaktet af en kørselsleder, der beskrev, at bilisten havde ringet til virksomheden og undskyldt sin opførsel.

Under samtalen oplyste chaufføren, at han på trods af undskyldningen havde tænkt sig at politianmelde bilisten, hvortil kørselslederen, ifølge chaufføren, svarede ”aaaaarh aaaargh”. 

Opsagt efter politianmeldelse

Chaufføren blev efterfølgende ringet op af en anden kørselsleder, og den 11. april 2019 blev han kaldt til samtale, hvor han fik at vide, at han var i den forkerte branche, hvis han ikke kunne finde sig i sådan noget og tage imod en undskyldning.

Få dage efter politianmeldte chaufføren episoden. Den 23. april 2019 blev han opsagt med begrundelse i manglende personlige kompetencer til at bestride jobbet som chauffør.

Kunne ikke godtgøre, at opsigelse ikke var relateret til episoden

Nævnet fandt indledningsvist, at chaufføren med henvisning til den racistiske episode og den nære tidsmæssige tilknytning til opsigelsen havde påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at episoden og fastholdelsen af politianmeldelsen havde været medvirkende årsager til opsigelsen. Herefter var det op til virksomheden at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke var krænket.

Virksomheden kunne under sagen ikke godtgøre, at episoden og chaufførens politianmeldelse heraf ikke havde været helt eller delvist grundlag for opsigelsen.

Derfor gav Ligebehandlingsnævnet chaufføren medhold og tilkendte ham en godtgørelse på 185.000 kr. svarende til omkring seks måneders løn.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 16. december 2020 i sag nr. 9060.

 

DI's råd

Hvis en opsigelser sker i tæt tidsmæssig tilknytning til en episode med racisme, sexchikane eller anden form for diskrimination, kan det skabe en formodning for, at opsigelsen reelt er begrundet i episoden. Herefter vil det være op til virksomheden at bevise, at episoden ikke har haft indflydelse på opsigelsen. Dette gælder uanset medarbejderens anciennitet. Husk derfor altid at sikre jer dokumentation for, hvorfor I opsiger en medarbejder.

Kontakt DI for rådgivning, hvis jeres medarbejder har været udsat for chikane internt i virksomheden eller udefra.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.