Kære medlemmer. DI Docs kører ustabilt, I kan derfor få fejlmeddelelser ved oprettelse. Vi arbejder på en løsning.

Foto: Getty Images
25.05.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Grafiker lovligt opsagt efter fri til fødselsforberedelse

En mandlig grafiker blev opsagt i sin prøveperiode efter samarbejdsvanskeligheder. Dog mente grafikeren, at hans kones graviditet var årsag til opsigelsen. Venstre Landsret afgjorde, at opsigelsen var saglig og hverken helt eller delvist begrundet i konens graviditet.

Manden tiltrådte som grafiker hos virksomheden den 22. marts 2018 med en prøvetid på tre måneder. Den 26. april 2018 oplyste grafikeren, at hans kone var gravid og skulle føde i august 2018.

Samarbejdsvanskeligheder

I april og maj 2018 viste der sig at være samarbejdsvanskeligheder imellem den nyansatte grafiker og resten af den grafiske afdeling.

Den grafiske chef skrev den 25. maj 2018 en mail til virksomhedens chef, hvori hun blandt andet beskrev, hvordan grafikeren gik på indkøb i arbejdstiden og havde en kommanderende tone overfor afdelingens elev. Dertil fulgte grafikeren ikke de givne instrukser om arbejdsgange.

Opsagt to dage efter anmodning om fri til fødselsforberedelse

Den 28. maj 2018 anmodede grafikeren om fri til fødselsforberedelse, hvilket blev godkendt samme dag. To dage efter, den 30. maj 2018, blev grafikeren opsagt men henvisning til den aftale prøvetid.

Virksomheden godtgjorde at opsigelse ikke var begrundet i kones graviditet

Vestre Landsret afgjorde, at virksomheden havde godtgjort, at opsigelsen ikke var helt eller delvist begrundet i grafikerens kones graviditet. Dette var blandt andet på baggrund af, at virksomheden ikke havde spurgt ind til grafikerens familieplaner ved ansættelsessamtalen, ikke havde reageret negativt, da grafikeren oplyste at hans kone var gravid, samt at barselsorlov ikke var blevet bragt på banen.

Virksomheden blev derfor frifundet.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Vestre Landsrets afgørelse af  12. januar 2021 i sag nr. BS-553/2020-VL.

DI's råd

Denne sag er i forlængelse af flere sager om graviditet og barsel, der viser, at virksomheder bør være særligt opmærksomme, når medarbejdere eller deres ægtefæller er gravide.

Det er vigtigt, at I sikrer jer, at en opsigelse, prøveperiode eller ej, har et sagligt grundlag og ikke helt eller delvist er grundet i medarbejderens kommende barsel.

Kontakt altid DI, hvis I overvejer at opsige en medarbejder, der selv eller hvis partner er gravid. Søg desuden altid vejledning på di.dk.

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.