Foto: Colourbox
31.05.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Ikke forpligtet til at udbetale sygedagpenge under barsel

En virksomhed klagede til Ankestyrelsen over en kommunes afgørelse om refundering af forskud på sygedagpenge til virksomhedens medarbejder. Ankestyrelsen vurderede, at kommunen, ikke virksomheden, havde ansvaret for at betale medarbejderens sygedagpenge.

Sygemeldt på grund af brækket ankel   

En medarbejder sygemeldte sig den 22. juli 2019 på grund af en brækket ankel. Sygemeldingen fandt sted, mens medarbejderen var på barselsorlov.

Da medarbejderen ikke var opsagt fra sit arbejde, havde medarbejderen ret til sygedagpenge.

Kommunen afgjorde i november 2019, at virksomheden skulle refundere de sygedagpenge til kommunen, som kommunen havde udbetalt til medarbejderen.

Virksomheden ankede sagen til Ankestyrelsen.                        

Ikke opsagt fra sit arbejde

Ankestyrelsen vurderede, at pligten til at udbetale sygedagpenge i forbindelse med medarbejderens sygefravær, var kommunens og ikke virksomhedens, fordi medarbejderen ikke var opsagt fra sit arbejde.

Ydermere lagde Ankestyrelsen vægt på, at medarbejderen havde fuldtidsarbejde og dermed opfyldte beskæftigelseskravet i forhold til kommunen.

Ankestyrelsen ændrede derfor kommunens afgørelse om, at virksomheden skulle refundere sygedagpenge til kommunen.

Nyheden er baseret på Ankestyrelsens afgørelse af  7. januar 2021.

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.