Foto: Colourbox
25.05.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Kunne ikke bevise, at bortvist salgschef skaffede kunder til konkurrenten

En virksomhed kunne ikke løfte bevisbyrden for, at en salgschef havde forsøgt at hverve kunder til sin nye arbejdsplads i opsigelsesperioden. Virksomhedens bortvisning af salgschefen var derfor uberettiget.

Søgte nye udfordringer

Salgschefen havde været ansat i en virksomhed i en længere årrække og havde i forbindelse med sit arbejde opbygget en god relation til virksomhedens erhvervskunder.

Efter otte års ansættelse opsagde salgschefen sin stilling for at søge nye udfordringer. Kort efter, at have meddelt sin opsigelse, fik salgschefen job hos en konkurrerende virksomhed, hvor han skulle starte arbejde efter udløbet af opsigelsesvarslet.

Kunne kontaktes hos konkurrenten

I den følgende tid oplevede flere af salgschefens kolleger, at salgschefen orienterede kunderne om sin nye arbejdsplads og sagde, at kunderne kunne kontakte ham efterfølgende.

En af kollegerne kontaktede virksomhedens ledelse og fortalte om salgschefens adfærd, og at det blev oplevet som et forsøg på at hverve kunder.

Salgschefen blev herefter bortvist.

Bevisbyrden ikke løftet

Under sagen afgav salgschefen samt hans kolleger forklaring. Endvidere afgav en kunde forklaring. Kunden skulle, ifølge en af kollegerne, have været udsat for forsøget på hvervning.

Kunden kunne imidlertid ikke genkende denne udlægning af sagen.

Kollegerne forklarede samstemmigt, at de havde oplevet salgschefens adfærd som et forsøg på at hverve kunder. Kollegerne kunne imidlertid ikke forklare nærmere om, hvad der præcist var blevet sagt, og hvem det var blevet sagt til, da de fleste samtaler foregik telefonisk.

Retten i Glostrup fastslog under sagen, at et forsøg på at hverve kunde til en ny arbejdsplads som udgangspunkt udgør en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Retten fandt imidlertid, at bevisbyrden for, at salgschefen havde forsøgt at hverve kunder, ikke var løftet ved de afgivne forklaringer, og bortvisningen var derfor uberettiget.

Uberettiget bortvisning og usaglig opsigelse

Salgschefen havde på bortvisningstidspunktet kun få dage tilbage af sit opsigelsesvarsel, og salgschefen fik som følge af den uberettigede bortvisning medhold i sit krav om betaling af løn i den resterende del af opsigelsesvarslet.

Retten nåede endvidere frem til, at en opsigelse af salgschefen i denne situation ligeledes ville have været usaglig.

Salgschefen havde fremsat krav om betaling af en godtgørelse på tre måneders løn for usaglig opsigelse, og retten gav over for denne påstand delvist medhold og tilkendte salgschefen en godtgørelse på én måneds løn.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Glostrup Byrets dom af den 1. marts 2021 i sag nr. BS-52136/2019-GLO.

DI's råd

Sagen viser, at virksomheden skal være påpasselig med at bortvise, hvis den ikke vil kunne løfte bevisbyrden for, at det forhold, som der bortvises på baggrund af, reelt er til stede. Bortvisning er en meget streng ansættelsesretlig sanktion, og der kræves derfor også i praksis en vis sikkerhed for, at medarbejderen reelt og væsentligt har misligholdt sit ansættelsesforhold, før en bortvisning vil være berettiget.

I denne sag ville det havde været relevant for virksomheden nærmere at undersøge, hvilke kunder der var blevet kontaktet, og om de også var af den opfattelse, at de havde været forsøgt hvervet. Retten lagde under denne sag nemlig vægt på, at den kunde, som afgav forklaring, ikke kunne genkende denne oplevelse.

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent
Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.