Foto: Colourbox
31.05.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Sygemeldt kontorassistent ville ikke på deltid

En kontorassistent var sygemeldt med stress og efter længere tids sygdom pålagde virksomheden hende at gå på deltid. Kontorassistenten afviste at gå på deltid og blev herefter opsagt. En faglig voldgift afgjorde, at opsigelsen var saglig.

Det følger af deltidsloven, at en arbejdsgiver ikke uden videre kan opsige en medarbejder, fordi medarbejderen takker nej til ansættelse på deltid. Det kræver, at der er saglige grunde til at opsige.

Spørgsmålet i sagen var, om en lang sygemelding på deltid gjorde det i orden at opsige en medarbejder, der afslog et tilbud om ansættelse på deltid.

Svingende arbejdstid

Sagen handlede om en kontorassistent, som blev sygemeldt med stress den 19. december 2018. Kontorassistenten var fuldtidssygemeldt i cirka to måneder og derefter deltidssygemeldt i cirka tre måneder på grund af stress.

Under deltidssygemeldingen arbejdede kontorassistenten 10-20 timer pr. uge, indtil hun den 2. maj 2019 blev indlagt med betændelse i galdeblæren, hvorefter hun var fuldtidssygemelding indtil 9. maj 2019.

Herefter begyndte kontorassistenten igen at arbejde med en arbejdstid på fire timer om dagen.

Blev tilbudt deltid eller opsigelse

Under sygemeldingen blev der afholdt en række samtaler med kontorassistenten, og virksomheden holdt den 4. juni 2019 et møde, hvor hun blev tilbudt deltidsansættelse på de 20 timer om ugen, som hun arbejdede på det tidspunkt. Hun fik at vide, at hun ville blive opsagt, hvis hun ikke tog imod tilbuddet om deltidsansættelse.

Kontorassistenten fik betænkningstid til 12. juni 2019, hvor hun afviste tilbuddet om at gå på deltid. Efter afvisningen af tilbuddet om deltid tog kontorassistenten hjem fra arbejde og blev fuldtidssygemeldt.

Den 26. juni 2019 blev kontorassistenten opsagt.

Ingen udsigt til genoptagelse af arbejdet på fuld tid

I en mulighedserklæring af den 11. juni 2020 havde kontorassistentens læge skønnet, at der var behov for yderligere otte ugers deltidssygemelding.

Derfor vurderede voldgiftsretten, at der ikke var udsigt til, at kontorassistenten kunne genoptage arbejdet på fuld tid inden for den nærmeste fremtid.

Voldgiftsretten lagde vægt på, at de tidligere lægeerklæringer i sagen havde vist sig at være for optimistiske. Da tilbuddet om ansættelse på deltid ikke var givet for at tvinge medarbejderen ned i tid, men derimod givet for at undgå en opsigelse, var det ikke i strid med deltidsloven, at kontorassistenten blev opsagt.

Selve opsigelsen var også saglig, fordi sygefraværet havde en lang varighed og belastede de øvrige medarbejdere i afdelingen. Virksomheden blev derfor frifundet.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på faglig voldgiftskendelse af den 8. december 2020 i sag nr. FV2020-861.

DI's råd

Denne sag viser, at det i visse situationer kan være berettiget at opsige en medarbejder, der afslår at gå på deltid, selv om udgangspunktet efter deltidsloven er det modsatte.

Som ved alle andre opsigelser er det vigtigt, at virksomheden sikrer sig, at der foreligger et sagligt grundlag for opsigelsen. I denne sag var opsigelsen, efter tilbud om deltidsansættelse, berettiget, men kontakt altid DI, hvis I påtænker at opsige en sygemeldt medarbejder.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.