Foto: Colourbox
08.06.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Dyrt at outsource opgave, mens dyrlæge var på barselsorlov

Vestre Landsret har stadfæstet byrettens dom og dømt en virksomhed til at betale godtgørelse til en dyrlæge svarende til ni måneders løn for brud på ligebehandlingsloven. Virksomheden havde nedlagt en stilling som dyrlæge og outsourcet opgaven til en ekstern klinik, mens medarbejderen var på barsel.

Opgaver outsourcet efter sparerunde

Sagen handlede om en dyrlæge, som blev opsagt under en besparelsesrunde i virksomheden, mens hun var på barselsorlov.

Efter nedlæggelse af stillingen lagde virksomheden permanent dyrlægeopgaven ud til varetagelse hos en ekstern dyrlægeklinik, og kvinden anlagde sag mod virksomheden ved Retten i Kolding.

I strid med ligebehandlingsloven

Byretten fandt ikke, at virksomheden havde godtgjort, at opsigelsen ikke var begrundet i barselsorloven og dømte virksomheden til at betale dyrlægen en godtgørelse svarende til ni måneders løn for brud på ligebehandlingsloven.

Virksomheden ankede dommen til Vestre Landsret, som dog stadfæster byrettens dom.

Landsretten lægger i afgørelsen bl.a. vægt på, at virksomheden i forbindelse med opsigelsen ikke havde foretaget beregninger af den besparelse, som en nedlæggelse af stillingen ville medføre. Landsretten lægger også vægt på den tid og de udgifter, virksomheden brugte på at lære dyrlægen op. Landsretten bemærker endeligt, at der ikke er noget, der tyder på, at virksomheden var utilfreds med dyrlægen.

På det grundlag fandt et flertal i landsretten ikke, at virksomheden havde godtgjort, at opsigelsen af dyrlægen ikke var begrundet i hendes barselsorlov, og virksomheden blev dømt til at betale godtgørelse til dyrlægen svarende til ni måneders løn for opsigelse i strid med ligebehandlingsloven.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Vestre Landsrets afgørelse af 14. april 2021 i sag nr. BS-38541/2020-VLR

Læs mere om sagen i nyheden Virksomhed idømt ni måneders godtgørelse for outsourcing - DI (danskindustri.dk)

DI's råd

Sagen viser, at virksomheder skal være meget opmærksomme, hvis de nedlægger stillinger eller opsiger en medarbejder, der er på barselsorlov. Virksomheden skal kunne godtgøre, at opsigelsen ikke er begrundet i medarbejderens afholdelse af barselsorlov.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter