Foto: Colourbox
15.06.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Konflikt blandt sygeplejerskerne i det offentlige

Et flertal af sygeplejerskerne har stemt nej til forligsmandens mæglingsforslag. Dette betyder, at sygeplejerskerne i kommuner og regioner kommer til at strejke. Strejken vil træde i kraft ved døgnets begyndelse på lørdag den 19. juni.

Hvorfor kommer der konflikt blandt sygeplejerskerne?

Sygeplejerskerne stemte som et af de få fagforbund nej til den overenskomstfornyelse, der var blevet aftalt på det offentlige område i det tidlige forår 2021. Afstemningsresultat herom forelå den 21. april 2021.

Sygeplejerskerne var ikke tilfredse, hvilket resulterede i, at deres forbund Dansk Sygeplejeråd den følgende dag udsendte konfliktvarsel til de offentlige arbejdsgivere, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

Herefter har der været forligsdrøftelser i Forligsinstitutionen, hvor forligsmanden har forsøgt at få parterne til at nå til enighed om et mæglingsforslag. Parterne blev enige om et nyt mæglingsforslag, der blev sendt til urafstemning blandt medlemmerne.  

Dette forslag har sygeplejerskerne stemt nej til. Mæglingsforslaget fra Forligsinstitutionen indeholdt ellers et nyt element i forhold til den oprindelige overenskomstfornyelse, nemlig et forslag om en Lønstrukturkomite, der skulle kigge på lønstrukturen for de kvindedominerede fag i det offentlige med et dokumenteret lønefterslæb.

Sygeplejerskernes nej til mæglingsforslaget fra Forligsinstitutionen betyder, at cirka 10 pct. af alle sygeplejersker i regionerne og kommunerne skal iværksætte strejke med virkning fra døgnets begyndelse lørdag den 19. juni 2021.

Hvad sker der med behandlingerne på sygehusene?

Når konflikten bryder ud blandt sygeplejerskerne ved døgnets begyndelse på lørdag, så er det værd at vide, at det langt fra bliver alle sygeplejersker, der kommer til at strejke.

Årsagen hertil er, at der skal opretholdes et nødberedskab, så alle livsnødvendige behandlinger kan fortsætte uagtet konflikten, hvilket konkret betyder, at det reelt er cirka 10 pct. af alle sygeplejerskerne, der kommer til at strejke.

Hvornår stopper konflikten?

Der er to muligheder for, at konflikten ophører. Det sker enten ved at overenskomstparterne går i dialog med hinanden og på den måde når frem til et forlig på området.

Alternativt vil konflikten også kunne ophøre ved et lovindgreb fra regeringens side, hvilket blandt andet skete ved lærerkonflikten i 2013.  

DI følger udviklingen og opdaterer løbende. 

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter