Foto: Colourbox
22.06.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Okay at opsige faglært med 37 års anciennitet efter en advarsel

Det var sagligt at opsige en faglært medarbejder, der havde været ansat i 37 år, da han året forinden havde fået en alvorlig advarsel for både sin arbejdsindsats og sin indstilling. Afskedigelsesnævnet lagde desuden til grund, at medarbejderen også havde været i spil til andre afskedigelsesrunder, og at hans kolleger også havde klaget over ham, efter at han fik advarslen.

En virksomhed havde arbejdsmangel

En emballagevirksomhed skulle i september 2020 foretage opsigelser på grund af COVID-19. Blandt de faglærte blev otte ud af 40 opsagt, og blandt de ufaglærte blev fem ud af 146 blev opsagt.

Alligevel bestred den faglærte medarbejders forbund, at der var arbejdsmangel.

Det begyndte dommeren i Afskedigelsesnævnet dog med at konstatere, at der var.

Opsigelse af medarbejder med over 25 års anciennitet var saglig

I begge grupper af opsagte var der en medarbejder med over 25 års anciennitet. Deres forbund mente, at disse to medarbejdere begge skulle have været friholdt.

Virksomheden havde lagt saglige kriterier, medarbejdernes faglighed og personlige engagement, til grund ved udvælgelsen.

Den faglærte medarbejder havde en advarsel, der var et år gammel, hvor både hans indstilling samt kvaliteten og hastigheden af hans arbejde blev kraftigt påtalt.

Virksomhedens ledelse havde ikke fulgt op på advarslen, men dommeren lagde til grund, at kolleger også efterfølgende havde klaget over ham. Derudover blev det lagt til grund, at han var blevet skånet ved tidligere opsigelsesrunder.

Dommerens konklusion var derfor, at det var berettiget, at ledelsen havde opsagt ham, selv om han var omfattet af den særlige beskyttelse, som medarbejdere med over 25 års anciennitet har.

Ikke pligt til omplacering

Dommeren afviste, at virksomheden havde pligt til at omplacere den faglærte medarbejder, da der ikke var ledige stillinger.

Hun nævnte i den forbindelse, at der også blev opsagt fem ufaglærte medarbejdere. Men hun forholdt sig ikke til, om virksomheden havde pligt til at omplacere til en sådan eventuel ledig stilling. Det havde den faglærte medarbejderes forbund gjort gældende, at der var pligt til, fordi han tidligere havde været ufaglært medarbejder på samme virksomhed.

Samlet set blev virksomheden derfor frifundet.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Afskedigelsesnævnets afgørelse af 25. maj 2021 i sag nr. 20201146.

DI's råd

Sagen viser, at I skal være påpasselige med at opsige medarbejdere med over 25 års anciennitet.

Praksis er, at der påhviler en virksomhed en ”særlig forpligtelse til så vidt muligt at undlade at opsige en medarbejder på grund af arbejdsmangel”, hvis medarbejderen har været ansat mere end 25 år. Det betyder, at virksomheden skal ”godtgøre, at afgørende hensyn har gjort det påkrævet” at opsige denne medarbejder i stedet for en medarbejder med lavere anciennitet.

Virksomheden skal i den forbindelse nøje have undersøgt mulighederne for fortsat at beskæftige medarbejderen i enten samme stilling eller ved omplacering.

I den konkrete sag mente dommeren, at en alvorlig advarsel, der var et år gammel, var tilstrækkelig til at vise, at det var påkrævet at opsige den pågældende medarbejder, da det blev lagt til grund, at medarbejderen ikke havde rettet sig efter advarslen.

Desuden bekræfter afgørelsen, at I kun har pligt til at undersøge omplacering til ledige stillinger. Desværre udelukker dommeren i sagen ikke fuldstændigt, at der ikke er pligt til at tilbyde omplacering af en faglært medarbejder til en ledig ufaglært stilling. Det er dog DI’s opfattelse, at der som udgangspunkt ikke er en sådan pligt.

DI's Opsigelsesberegner

Start

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent
Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.