Foto: Colourbox
10.08.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Ingen honorering af daglønstimer med akkordtimefortjenesten til murersjak

En faglig voldgift skulle for nylig afgøre om tre murersjak via voldgift kunne få honoreret daglønstimer (ud over akkorden) med akkordtimefortjenesten. Svaret var ”nej”.

Ingen akkordaftale

Inden igangsættelsen af tre akkorder havde en virksomhed tilbudt tre murersjak hver en akkordaftale, hvor det fremgik, at daglønstimer ud over akkorden ville blive honoreret med 250 kr. Der var tale om akkorder i provinsen.

På trods af oplæg til akkordaftaler fra både virksomheden og murersjakkene blev der ikke indgået nogen akkordaftaler, og de tre murersjak begyndte således akkorderne uden aftale.

Krævede akkordtimefortjeneste

Under akkorderne, der alle blev fuldført, afleverede murersjakkene på sædvanligvis akkorderinger, og virksomheden godkendte eller afviste løbende de registrerede daglønstimer.

Da akkorderne var færdiggjort, fremsatte murersjakkene krav om betaling af et større antal daglønstimer til akkordtimefortjenesten. Virksomheden afviste at betale.

Da parterne ikke kunne blive enige, skulle spørgsmålet afgøres ved faglig voldgift.

De tre murersjak gjorde under voldgiftssagen gældende, at samtlige registrerede daglønstimer skulle honoreres med akkordtimefortjenesten.

Virksomheden gjorde heroverfor gældende, at daglønstimerne (alene) skulle honoreres med 250 kr., som tilbudt af virksomheden i akkordaftalerne, og at murersjakkene derudover alene skulle honoreres for de godkendte daglønstimer.

Voldgiftsretten skulle tage stilling til, om samtlige registrerede daglønstimer skulle honoreres og i givet fald med hvilken sats.

Dommernes begrundelse og resultat

Dommerne lagde vægt på, at der ikke beviseligt var indgået nogen (anden) aftale om en højere sats, endsige honorering af daglønstimer med akkordtimefortjenesten. Derfor skulle daglønstimerne alene honoreres med 250 kr., som tilbudt af virksomheden.

Dommerne nåede derudover frem til, at murersjakkene havde krav på daglønstimer ud over de godkendte og de ikke-kritiserede daglønstimer. Der var dog ikke grundlag for fuldt ud at imødekomme samtlige registrerede timer. Antallet af daglønstimer blev fastsat skønsmæssigt, og to af murersjakkene fik næsten halveret deres krav.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på FV2020.1504 afsagt den 26. maj 2021.

DI's råd

Selv om sagen blev afgjort konkret, viser afgørelsen, at medarbejdere, der arbejder på akkord (i provinsen), ikke kan få daglønstimer honoreret med en højere sats, end den virksomheden har tilbudt.

Afgørelsen viser samtidig, at det er vigtigt, at virksomheden får indgået en skriftlig akkordaftale med de medarbejdere, der arbejder på akkord.

Derudover er det vigtigt, at registrerede daglønstimer løbende og inden for tidsfristen godkendes eller afvises af virksomheden.

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.