Foto: Colourbox
10.08.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Lettere at registrere forskudsskat for arbejde i et nordisk land

Skattestyrelsen har forenklet processen for medarbejdere, der skal registrere deres forskudsskat, når de har udført arbejde i et andet nordisk land.

For at sikre, at medarbejderne kun bliver trukket i skat én gang af lønindkomst fra arbejdsgivere i Danmark, har Skattestyrelsen slået to papirblanketter sammen til én digital blanket. 

Skatten skal enten trækkes i bopælslandet eller i arbejdslandet.

De to blanketter der er slået sammen er:

  • NT1 – Erklæring om indeholdelse af forskudsskat i Danmark ved arbejde for dansk arbejdsgiver i et andet nordisk land.
  • NT2 – Erklæring om fritagelse for skattetræk i løn erhvervet fra dansk arbejdsgiver for arbejde udført i et andet nordisk land.

Fremover hedder den digitale blanket Nordisk træk forskudsskat.

Den digitale blanket ligger det samme sted som de tidligere blanketter på SKATs hjemmeside NT1NT2. Her findes papirblanketterne også. Blanketten kan kun tilgås med NemID. 

Brug den digitale version

Skattestyrelsen opfordrer dog til, at medarbejdere kun benytter den digitale version, da det vil give hurtigere sagsbehandlingstid for alle parter.

Er den digitale blanket udfyldt korrekt online og digitalt underskrevet af relevante parter, bliver sagen nemlig afsluttet med det samme.

Hvis medarbejderen ønsker at gemme en kopi af sin indberetning, skal medarbejderen blot downloade kvitteringen og blanketten, før registreringen bliver lukket ned fra hjemmesiden.

Når blanketten er sendt, vil relevante parter modtage en mail med et link til blanketten.

Skatteforvaltningen modtager kun de ansøgninger, som er underskrevet af relevante parter, og det er styrelsens opgave at sende de udfyldte blanker til de relevante og kompetente myndighed i de lande som er relevante.

Efter 30 dage fra oprettelsen bliver der sendt en påmindelse om, at blanketten skal færdiggøres, og hvis underskriften eksempelvis fortsat ikke påføres, vil blanketten blive annulleret, og den skal efterfølgende genindberettes, hvis blanketten fortsat er aktuel.

Læs mere på skats hjemmeside: https://www.skat.dk/

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter