Kære medlemmer. DI Docs kører ustabilt, I kan derfor få fejlmeddelelser ved oprettelse. Vi arbejder på en løsning.

Foto: Getty Images
17.08.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Styrket kontrol af lønvilkår for udenlandske medarbejdere

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har skærpet kontrollen af, om udenlandske medarbejderes løn er sædvanlig for at de kan opnå en arbejdstilladelse. Det betyder længere sagsbehandlingstider og i nogle tilfælde afslag på arbejdstilladelse, fordi lønnen er vurderet for lav.

For at opnå en opholds- og arbejdstilladelse til arbejde i Danmark efter blandt andet beløbsordningen og fast track-ordningen, er det en betingelse, at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige.

Kravet om sædvanlig løn skal være opfyldt, selv om lønnen opfylder beløbskravet på beløbsordningen, der i 2021 udgør 445.000 kr., eller medarbejderen gerne vil arbejde til en lavere løn end en tilsvarende dansk medarbejder.

Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at medarbejderen opnår en løn på 445.000 kr., hvis tilsvarende medarbejdere i Danmark sædvanligvis opnår en højere løn.

Det er kun likvide midler, indbetaling til arbejdsmarkedspension og udbetalte feriepenge, der kan indgå i beregningen af beløbsgrænsen på 445.000 kr.

Lønstatistik som sammenligningsgrundlag

SIRI’s vurdering af, om lønnen er sædvanlig, sker som udgangspunkt på grundlag af lønstatistik fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Ved at sammenholde ansøgerens jobbeskrivelse/stillingsbetegnelse, uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring (anciennitet) kan SIRI foretage en umiddelbar vurdering af, om den tilbudte løn er sædvanlig.

For at SIRI i en konkret sag kan vurdere om lønnen er sædvanlig, indgår det i ansøgningsskemaerne, at  DISCO-koden oplyses for stillingen, og at der fremgår oplysninger om ansøgerens uddannelsesbaggrund samt erhvervserfaring.

Information om DISCO-koder (nyidanmark.dk) 

Høring betyder længere sagsbehandlingstider

Hvis SIRI i en konkret sag er i tvivl, om lønnen er sædvanlig, vil styrelsen høre de regionale arbejdsmarkedsråd eller en faglig organisation.

I sådanne tilfælde vil servicemålet i førstegangssager blive forlænget til tre måneder, og SIRI vil orientere arbejdsgiveren om den forlængede sagsbehandlingstid.

Flere ansøgninger vil blive undersøgt

SIRI har skærpet praksis, så de i højere grad vurderer, om lønvilkår er sædvanlige, inden der gives opholdstilladelse i sager efter beløbsordningen og fast track-ordningen.

Det skyldes, at SIRI har set tilfælde, hvor lønnen fremstår lav i forhold til ansøgerens stilling, uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring.

SIRI ser også på,  om lønnen afspejler de aftalte vilkår, eksempelvis om lønnen er reguleret op, hvis kontrakten ikke er uden øvre arbejdstid, eller om betaling for overarbejde er reguleret i medarbejderens løn.

Lange sagsbehandlingstider 

På grund af den skærpede kontrol og ophobning af sager under COVID-19-nedlukningen, kan SIRI ikke overholde servicemålene for behandling af ansøgninger om opholdstilladelse på alle områder, men orienterer løbende omkring udfordringen på Ny i Danmark.

Endvidere er fristen for optag af biometri forlænget, og SIRI har desuden skærpet sagsbehandlingen på flere områder, hvilket blandt andet har betydet, at der i en række sager har været behov for at indhente yderligere dokumentation, før SIRI har kunnet træffe afgørelse.

Indsats i gang 

SIRI har meldt ud at sagsbehandlingstiden på en fast-track ansøgning i øjeblikket er to måneder, og at kontaktpersonordningen er lukket ned frem til 1. september.

Styrelsen har igangsat en række initiativer for at hente ind på forsinket sagsbehandling og sikre bedre overholdelse af servicemålene, herunder ansættelse af flere medarbejdere og digitalisering, som skal frigøre ressourcer til sagsbehandling.  

Læs mere

Arbejdstilladelser (nyidanmark.dk)

Vejledning til arbejdsgivere (nyidanmark.dk)

 

DI's råd

DI oplever, at flere virksomheder henvender sig på grund af længere sagsbehandlingstider på grund af den skærpede kontrol. Vi anbefaler, at I via DA´s statistik undersøger lønniveauet for den medarbejder,   I ønsker at ansætte, før ansøgningen indsendes til SIRI. Det sædvanlige løn og vilkårsniveau skal efterleves for at opnå en arbejdstilladelse.

Ved tvivl om løn og ansættelsesvilkår bør I kontakte DI for rådgivning.

Lønstatistikken kan tilgås via www.di.dk/netstat

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.