Foto: Getty Images
17.08.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Tilladt at arbejde på helligdage og fridage på vaskerier

En faglig voldgift afgjorde, at det er tilladt at varsle medarbejdere på arbejde på helligdage, og at kravet om, at arbejde på 1. maj og grundlovsdag skal være presserende, ikke nødvendigvis er et krav om, at arbejdet skal være akut.

Arbejde på 1. maj og grundlovsdag skal være presserende

Forbundet gjorde i en faglig voldgift gældende, at vaskerier ikke kan varsle medarbejdere seks måneder før, at de skal arbejde 1. maj og/eller grundlovsdag, da der står i Vaskerioverenskomsten, at arbejde, der udføres disse dage skal være ”presserende”.

DI’s holdning var, at ”presserende” ikke nødvendigvis behøver at være akut opstået arbejde, men rettere skal forstås i betydningen ”nødvendig”, det vil sige nødvendigt på den pågældende dag. Det kan for eksempel være tilfældet med vaskerier, der vasker for hoteller og hospitaler, da hverken vaskeriet eller hotellet/hospitalet har lagerplads til, at der kan være linned/håndklæder til to dage, eller vaskerier, der i forvejen arbejder i treholdsskift, og derfor ikke kan arbejde over dagene før eller dagene efter.

Forældet bestemmelse om varsling

Forbundet gjorde også gældende, at Vaskerioverenskomsten, der omtaler, at medarbejdere kan arbejde indtil kl. 14 på helligdage, hvor vaskerier har dispensation fra helligdagsloven, betyder, at medarbejdere slet ikke kan varsles på arbejde på helligdage.

Begrundelsen var, at der ikke længere kan søges dispensation, som der nævnes i bestemmelsen. Derfor skulle der ifølge forbundet enten være en lokalaftale om arbejde disse dage, eller medarbejderne skulle melde sig frivilligt.

Virksomhedens og DI’s holdning var, at bestemmelsen var forældet eller bortfaldet, da det ikke har været muligt eller nødvendigt at søge dispensation siden 1963, hvor helligdagsloven blev lavet om.

Virksomheden fik medhold

Dommeren gav virksomheden medhold i begge spørgsmål.

Han udtalte, at ”det ikke er en nødvendig betingelse for at anse et arbejde for ”presserende”, at det er opstået akut.”

Han udtalte derudover, at han ikke var enig i, at bestemmelsen om arbejde på helligdage var bortfaldet, da den stadig står i overenskomsten. Men han var dog enig i, at arbejdsgiveren nu kan give pålæg om overarbejde på helligdage uden dispensation, da en sådan dispensationsadgang er bortfaldet.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Faglig voldgiftskendelse af 9. juni 2021 i FV2021.36.

DI's råd

Det fremgår af mange overenskomster, at overarbejde på 1. maj og grundlovsdag skal være ”presserende”.

Det er generelt DI’s opfattelse, at dette dog ikke betyder, at arbejdet skal være opstået akut – i betydningen umiddelbart inden dagen – men derimod, at der er tale om arbejde, der som udgangspunkt kun kan udføres den pågældende dag, og at arbejdet derfor er nødvendigt at udføre.

Vær opmærksom på, at der kan være opstået kutymer på enkelte overenskomstområder, der adskiller sig herfra.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.