Foto: Colourbox
17.08.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Ville ikke ændre dato for jobsamtale med døv chauffør

En chauffør, som blev indkaldt til jobsamtale, forsøgte at ændre datoen for at kunne medbringe en døvetolk. Virksomheden svarede ikke, men chaufføren dukkede ikke op til samtalen og fik ikke jobbet. Ligebehandlingsnævnet afgjorde, at der ikke var tale om forskelsbehandling på grund af handicap.

En virksomhed søgte dygtige chauffører til pakketransport, og en døv chauffør med 10 års erfaring ansøgte den 9. september 2019 stillingen.

Det fremgik af chaufførens ansøgning, at han var involveret i frivilligt arbejde med døve ved siden af sit arbejdsliv.

Stillingsopslaget var oprettet, efter at virksomheden havde vundet et udbud, og de havde modtaget flere hundrede ansøgninger til det.

Blev indkaldt til samtale

Den 11. september 2019 blev chaufføren via mail indkaldt til jobsamtale den 14. september.

Dagen efter besvarede chaufføren mailen og anmodede om at rykke samtalen til den 19. september, da det ville give ham mulighed for at skaffe en tegnsprogstolk igennem sit jobcenter.

Fik ikke noget svar

Virksomheden besvarede ikke henvendelsen, og han blev grundet udeblivelsen ikke taget i betragtning til en af de ledige stillinger. De øvrige ansøgere, der ikke var dukket op, var heller ikke kommet i betragtning.

Af de 20, der var kaldt ind, dukkede 14 ansøgere op. Heraf blev de syv mest kvalificerede ansat som chauffører samt to som kørselsledere.

Chaufføren klagede til Ligebehandlingsnævnet med påstand om, at han var blevet forskelsbehandlet på grund af sit handicap.

Virksomheden forklarede, at chaufførens mail var druknet i indbakken. Udbuddet havde medført travlhed, og virksomheden havde ikke haft tid til at kommunikere med ansøgerne ud over indkaldelserne til jobsamtaler. På tidspunktet for samtalen havde virksomheden stadig ikke åbnet de fleste mails fra ansøgerne.

Virksomheden forklarede under sagen, at de ville have gennemført samtalen skriftligt, hvis chaufføren var mødt op til det tidspunkt, han var indkaldt til.

Valgte selv ikke at møde op

Ligebehandlingsnævnet udtalte, at chaufføren selv havde valgt ikke at møde op til samtalen, hvilket resulterede i, at han ikke blev taget i betragtning til stillingen.

Ligebehandlingsnævnet afgjorde derfor, at chaufføren ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han havde været udsat for forskelsbehandling.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 9. september 2020 i sag nr. 9781.

DI's råd

Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap gælder allerede fra ansættelsesprocessen. Det er ansøgeren, der skal påvise faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at han har været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap.

Hvis en ansøger kan påvise sådanne omstændigheder, vil det være op til virksomheden at modbevise, at ansøgeren er blevet forskelsbehandlet.

Kontakt altid DI for rådgivning i en konkret sag, hvis der kan være tale om forskelsbehandling.  

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.