Foto: Colourbox
14.09.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Chauffør skulle være opsagt i stedet for bortvist

I en faglig voldgift kom dommeren frem til, at det var uberettiget at bortvise en chauffør, der havde afvist at deltage i en tjenstlig samtale, men at forløbet kunne begrunde en opsigelse.

Flere advarsler 

Chaufføren havde i de tre år, han havde været ansat, fået to advarsler for ikke at følge forskellige retningslinjer i virksomheden. Den ene advarsel skyldtes privat kørsel i bussen, og den anden vedrørte manglende anmeldelse af en skade på bussen.

Ingen tjek af bussens dæk

I maj 2020 blev virksomheden kontaktet af en chauffør, fordi det ene dæk på en af busserne var helt slidt ned, selv om chaufførerne var instrueret i løbende at tjekke dækkene på bussen.

Virksomhedens direktør sendte herefter en mail til de chauffører, der havde kørt bussen i den seneste tid, og bad dem om at besvare en række spørgsmål. Chaufføren, som sagen vedrørte, svarede ikke på mailen.

De chauffører, der havde svaret på mailen, fik efterfølgende en mail med en kollektiv advarsel, mens de to chauffører, der ikke havde svaret, fik besked på, at de skulle komme ind til en tjenstlig samtale om forløbet, inden de måtte køre for virksomheden igen.

Nej tak til tjenstlig samtale

Chaufføren blev ifølge hans egen forklaring først opmærksom på mailene, da direktøren havde sendt anden mail, hvor der stod, at han skulle til tjenstlig samtale.

Han kontaktede virksomheden telefonisk dagen efter, og han talte med virksomheden to gange den pågældende dag, henholdsvis om morgenen og om eftermiddagen.

Ifølge chaufføren havde virksomheden krævet, at han kom til tjenstlig samtale på sin fridag, hvilket han ikke kunne, fordi han skulle hente sine børnebørn om eftermiddagen.

Ifølge virksomheden havde chaufføren helt afvist at deltage i en tjenstlig samtale. Det var ikke afgørende for virksomheden, om samtalen blev afholdt på fridagen eller dagen efter. Det var blot et krav, at chaufføren deltog i en samtale, inden han skulle ud at køre igen. Samtalen skulle finde sted på hovedkontoret ca. en times kørsel fra medarbejderens hjemadresse.

Da chaufføren havde afvist at deltage i den tjenstlige samtale, blev han bortvist af virksomheden.

Forbundet indbragte sagen for en faglig voldgift og krævede erstatning for løn i opsigelsesperioden samt godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Bortvisning ikke berettiget, men opsigelse ville være saglig

I tilkendegivelsen bemærkede dommeren indledningsvis, at virksomheden var klart berettiget til at meddele chaufførerne en alvorlig påtale for ikke at have været opmærksom på, at bussen havde nedslidte dæk.

Dommeren fandt imidlertid ikke, at der var grundlag for at bortvise chaufføren, fordi han havde afvist at deltage i en tjenstlig samtale på sin fridag.

Dommeren mente dog, at chaufførens udtalelser måtte forstås både som en klar afvisning af at komme til samtale på fridagen og som en tilkendegivet uvilje mod overhovedet at deltage i en tjenstlig samtale i anledning af det, der var sket.

På baggrund af denne uvilje, den begrænsede anciennitet og de tidligere advarsler ville en opsigelse begrundet i forløbet have været berettiget. Chaufføren var derfor ikke var berettiget til godtgørelse for urimelig opsigelse efter Hovedaftalen.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på faglig voldgift tilkendegivelse af 11. juni 2021 i sag nr. FV2020.1301.

DI's råd

Bortvisningssager skal altid vurderes ud fra det konkrete hændelsesforløb, herunder vidneforklaringerne og den skriftlige dokumentation.

Det kan være svært at løfte bevisbyrden for, at der er tale om en grov overtrædelse, og helt generelt skal der skal mere til, før det vil være berettiget at bortvise på baggrund at et forløb, end for at en opsigelse vil være saglig.

DI opfordrer derfor altid virksomhederne til at søge rådgivning, inden der træffes beslutning om bortvisning af en medarbejder.

Skabeloner

Skabelon til advarsel

Hent

DI's Opsigelsesberegner

Start

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent
Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.