Foto: Colourbox
07.09.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Kunne ikke kræve bod hævet til det dobbelte

I en ny dom gentager Arbejdsretten, at udmåling af bod for brud på en overenskomst er en konkret, samlet vurdering, og at Arbejdsretten selv inddrager alle relevante hensyn, herunder hensyn til den økonomiske udvikling i samfundet.

Ved en dom af 13. august 2021 idømte Arbejdsretten en virksomhed en bod på kr. 25.000 for manglende høring af en tillidsrepræsentant i forbindelse med hjemsendelse på Serviceoverenskomsten.

Krævede boden fordoblet

Under sagen gjorde forbundet gældende, at boden for den type en krænkelse, efter Arbejdsrettens tidligere praksis, skulle fastsættes til kr. 25.000, men at det niveau, på grund af den økonomiske udvikling i samfundet, skulle reguleres til kr. 50.000.

Virksomhedens påstand

DI og DA afviste på vegne af virksomheden, at der kunne fastsættes et sådan generelt bodsniveau, og så meget desto mere, at det havde en sådan fast karakter, at det gav mening at indeksregulere det.

Arbejdsrettens dom

Arbejdsretten udtalte, at boden efter arbejdsretslovens § 12, stk. 5 skal fastsættes under hensyntagen til samtlige sagens omstændigheder, herunder i hvilken grad overtrædelsen har været undskyldelig fra overtræderens side.

I sin vurdering tillagde Arbejdsretten det skærpende betydning, at der var tale om et brud på en klar og entydig overenskomstforpligtelse.

Omvendt fandt Arbejdsretten, at det var en formildende omstændighed, at hjemsendelsen af de berørte medarbejdere var berettiget.

DI bistod virksomheden under sagen, som DA førte for Arbejdsretten.

Nyheden er baseret på Arbejdsrettens dom af 13. august 2021 i sag nr. 2019-58.

DI mener

DI finder det betryggende, at den økonomiske udvikling ikke skal være en ubekendt størrelse, der løbende skal indtænkes i sager for Arbejdsretten, og er enig i, at bodsfastsættelsen er overladt til Arbejdsrettens skøn.

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.