Foto: Colourbox
06.09.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Okay at opsige fastansatte før vikarer

En servicevirksomhed, som måtte gennemføre et stort antal opsigelser, fik i Afskedigelsesnævnet medhold i, at det var i orden at opsige to faste kantinemedarbejdere, selv om virksomheden både før og efter opsigelserne havde mange vikarer ansat.

Nedskæringer på grund af corona

På grund af coronasituationen oplevede en stor servicevirksomhed nedgang i omsætningen og var derfor nødsaget til at opsige et stort antal medarbejdere.

Opsigelserne var sket efter drøftelser med de centrale tillidsrepræsentanter.

Faste medarbejdere opsagt

En af de opsagte medarbejdere havde været i virksomheden i 13 år. Medarbejderen havde arbejdet i en kantine, hvor man var gået fra syv til fem medarbejdere.

Både før og efter opsigelserne beskæftigede virksomheden et stort antal vikarer.

Medarbejderen anførte under sagen, at vikarerne burde være opsagt frem for de faste medarbejdere.

Velbegrundet beslutning

Afskedigelsesnævnet nåede frem til, at beslutningen om at opsige de to af medarbejderne var velbegrundet ud fra de enkelte medarbejderes kompetencer.

Virksomheden fik medhold i, at en del af vikarforbruget skyldtes et midlertidigt behov for særligt coronarelateret behandling af maden i form af afspritning og indpakning.

Desuden skyldtes en stor del af vikarforbruget, såvel før som efter opsigelserne, at arbejdet i kantinen med kort varsel veksler meget. Visse dage var der brug for op til 10 vikarer, mens der andre dage kun var brug for den faste arbejdskraft, evt. bistået af en vikar i enkelte timer.

På det grundlag fandt retten, at produktionen ikke kunne varetages uden brug af vikarer. 

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Afskedigelsesnævnets afgørelse af 27. juni 2021 i sag nr. 20200712.

DI's råd

Når virksomheder har et behov for at opsige medarbejdere, vil det normalt være nødvendigt også at ophøre med brug af vikarer og midlertidigt ansatte medarbejdere, og det er fortsat et generelle princip, at en virksomhed ved opsigelse af medarbejdere så vidt muligt skal udfase brugen af vikarer, hvis det kan hindre opsigelse af fastansatte.

Afgørelsen viser imidlertid, at der kan være vægtige grunde for at fortsætte brugen af vikarer uanset opsigelser.

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

DI's Opsigelsesberegner

Start
Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.