Foto: Getty Images
03.01.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Nye positivlister og gebyrsatser fra 1. januar 2022

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har opdateret positivlisterne for højtuddannede og faglærte for det første halvår af 2022. Desuden er gebyrsatserne for ansøgning om arbejdstilladelse til medarbejdere fra tredjelande ændret fra 1. januar.

Positivlisterne er lister over job, hvor der er mangel på højt kvalificeret arbejdskraft i Danmark. For at internationale medarbejdere uden for EU/EØS kan få adgang til Danmark efter positivlisterne, skal medarbejderne være tilbudt ansættelse i en virksomhed i Danmark og have en stillingsbetegnelse, som kvalificerer til jobbet.

Listerne over stillingsbetegnelser afspejler igen manglen på arbejdskraft.

Positivlisterne opdateres to gange årligt – den 1. januar og den 1. juli.

Positivlisten for personer med en videregående uddannelse – 1. januar 2022

Positivlisten for faglærte - 1. januar 2022

Nye gebyrsatser fra 1. januar 2022

Ved ansøgning om arbejdstilladelse til medarbejdere med statsborgerskab fra tredjelande er gebyrsatserne ændret fra 1. januar.

De nye gebyrsatser gælder for ansøgninger, der er indgivet fra 1. januar 2022.

De nye gebyrsatser kan findes på www.nyidanmark.dk, hvor hver gebyrpålagt opholdsordning henviser til den relevante gebyrsats.

Indbetaling af gebyr sker fortsat kun via www.nyidanmark.dk.

Opfordring ved brug af SIRI´s kontaktformular

SIRI arbejder løbende på at optimere sine sagsgange med henblik på at sikre en hurtigere sagsbehandling. Styrelsen har i den forbindelse implementeret delvis automatiseret journalisering af henvendelser modtaget via kontaktformular.

For at en henvendelse, som er indsendt via kontaktformularen, hurtigere skal tilgå den konkrete sag og dermed relevante sagsbehandler, opfordrer styrelsen til, at henvendelsen påføres SB-ID og – om muligt – sagsnummer. 

Justering i serviceniveauet på grund af lange sagsbehandlingstider

SIRI har gennem 2021 haft udfordringer med sagsbehandlingstiden på en række sagsområder. Derfor har styrelsen besluttet at justere på sin services for at bruge mere tid på den konkrete sagsbehandling.

Der kan læses mere om aktuelle sagsbehandlingstider her.

SIRI har på grund af sagsbehandlingstiderne besluttet at målrette kontaktpersonordningen på erhvervsområdet, så den kun er henvendt til virksomheder, der er certificerede efter fast track-ordningen.

Kontaktpersonordningen vil derfor tage sig af spørgsmål om ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse efter fast track-ordningens fire spor, men ikke andre erhvervsordninger.

Virksomheder, der ikke er certificerede, skal kontakte  SIRI´s call-center, som vil besvare spørgsmål om indgivelse af ansøgning, SIRIs sagsbehandling og faglige spørgsmål.

SIRI har publiceret en nyhed vedrørende justering af kontaktpersonordningen, som kan læses her.

Vejledning om formodningsafslag på arbejdstilladelse

Mange virksomheder oplever i øjeblikket at modtage afslag på arbejdstilladelse, fordi SIRI vurdere at løn- og ansættelsesvilkår ikke er sædvanlige efter udlændingelovens regler. Det såkaldte formodningsafslag.

SIRI har udarbejdet et praksisnotat, hvoraf virksomheder kan orientere sig om, hvilke vilkår SIRI ser efter og hvilke krav, der skal være efterlevet for at opnå en arbejdstilladelse til medarbejdere med statsborgerskab fra tredjelande.

Praksisnotatet kan findes her.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.