Foto: Colourbox
01.11.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Medarbejder med 31 års anciennitet kunne bedst undværes

En tandlægeklinik så sig nødsaget til at opsige en række medarbejdere grundet COVID-19. Valget faldt blandt andet på en medarbejder med 31 års anciennitet. Afskedigelsesnævnet fandt, at opsigelsen var saglig, da den var begrundet i driftsmæssige og objektive hensyn.

Måtte opsige fire ud af 24 medarbejdere

Som følge af nedlukning under COVID-19 var en tandlægeklinik udfordret på økonomien og dermed tvunget til at opsige fire ud af 24 medarbejdere. En af de fire opsagte medarbejdere havde 31 års anciennitet. Medarbejderen er uddannet tandklinikassistent, men udførte arbejde som sekretær.  

Medarbejderens fagforening rejste sag om, at 25-års reglen ikke var overholdt. 25-års reglen er opstået som følge af praksis i Afskedigelsesnævnet og består af, at der skal tages særlige hensyn til medarbejdere med anciennitet på 25 år eller derover.

Kunne bedst undværes

Klinikken var klar over, at medarbejderen var særlig beskyttet, og at der derfor skulle tages særlig hensyn. Klinikken havde alle medarbejdere med samme arbejdsopgaver oppe at vende, men vurderede ud fra kompetencebehov, at den pågældende medarbejder bedst kunne undværes.

Klinikken begrundede det blandt andet i den digitale udvikling i klinikken, hvor der i stigende grad anvendes 3D-printere og scannere mv. Medarbejderen var ansat som sekretær efter eget ønske og var derfor ikke vant til det digitale arbejdsudstyr.

En række medarbejdere blev sparet

Klinikken så i forbindelse med udvælgelsen af, hvem der skulle opsiges, bort fra to andre medarbejdere, da disse var særlig beskyttet som følge af deres hverv som arbejdsmiljørepræsentanter samt fire elever, hvoraf to var på barsel.

Klinikken så også bort fra en ældre medarbejder med 43 års anciennitet og en barselsvikar. Barselsvikaren var uddannet i klinikken og kunne varetage alle funktioner på en fuldt tilfredsstillende måde. 

En række medarbejdere med særlige uddannelser og ansvarsområder blev der ligeledes set bort fra. Den opsagte medarbejder kunne ikke varetage samme opgaver eller bære samme ansvar uden langvarig oplæring.

Opsigelsen var saglig

Afskedigelsesnævnets afgørelse lagde særlig vægt på, at klinikken havde taget de nødvendige hensyn, herunder hensynet til omplacering, samt at der var lavet en vurdering ud fra klinikkens kompetencebehov. Opsigelsen var dermed saglig og rimelig, da den var begrundet i objektive og driftsmæssige hensyn.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Afskedigelsesnævnets afgørelse af 16. april 2021 i sag nr. 20201111.

Fakta

Sagen viser, at en opsigelse af en medarbejder med anciennitet på 25 år eller derover godt kan være saglig. Det forudsætter dog, at opsigelsen er begrundet i objektive og driftsmæssige hensyn, herunder hvem der bedst kan undværes, og om muligheden for omplacering er afsøgt.

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

DI's Opsigelsesberegner

Start

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter