Foto: Colourbox
01.11.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Nægtede at tage nattevagt og blev bortvist

Afskedigelsesnævnet fandt det berettiget at bortvise en medarbejder, der forlod sin arbejdsplads, selv om hun var blevet pålagt at tage en nattevagt og dermed skulle arbejde over.

Ansat med pligt til over- og merarbejde

Medarbejderen blev ansat på et offentligt plejecenter som social- og sundhedsassistent den 1. december 2018. Den gennemsnitlige arbejdstid var på 28 timer om ugen, fortrinsvis aften/nat med pligt til over- og merarbejde, hvis lederen meddelte det.

Medarbejderen arbejdede på et fast aftenhold sammen med en sygeplejerske og en social- og sundhedshjælper og var knyttet til plejecentrets 3. etage. Af hensyn til beboerne og driften foreskrev arbejdsgiveren, at der altid skulle være mindst én social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske med fagligt ansvar og medicinkompetence til stede på plejecentret, også om natten.

Arbejdsgiveren havde, ud over de faste hold, knyttet en gruppe til plejecentret, som arbejdede som faste afløsere.

Pålagt overarbejde

Fredag den 4. december 2020 havde holdet med medarbejderen og de to øvrige aftenvagt fra kl. 15 til kl. 23. En social-og sundhedsassistent, som skulle have nattevagt, meldte sig syg om aftenen, og derfor var det nødvendigt at finde en afløser.

Den ansvarshavende sygeplejerske besluttede at pålægge medarbejderen at tage nattevagten efter forgæves forsøg på at finde andre løsninger og efter flere samtaler med medarbejderen herom. Medarbejderen fik i den forbindelse oplyst, at hun ville blive bortvist, hvis hun nægtede.

Medarbejderen nægtede at tage nattevagten og forlod plejecenteret ved normal arbejdstids ophør kl. 23.00. Dagen efter modtog medarbejderen et brev om bortvisning fra arbejdsgiveren grundet ulovlig bortgang.

Afskedigelsesnævnet frifandt arbejdsgiveren

Afskedigelsesnævnet fandt, at arbejdsgiverens forskrift om, at der til enhver tid skal være en sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent med fagligt ansvar og kompetence til blandt andet medicinhåndtering var driftsmæssigt særdeles vedbegrundet. Endvidere var der ikke oplysninger, som gav grundlag for at kritisere de bestræbelser, der først var gjort for at finde en anden løsning.

En af årsagerne til, at medarbejderen ikke kunne påtage sig nattevagten, var, at hun havde lovet at besøge sin 93-årige svigerfar på dennes bopæl mellem kl. 6 og 7 om morgenen den 5. december, idet han for nyligt var opereret for kræft, faldtruet og udstyret med kateter. Til denne forklaring bemærker nævnet, at den ikke indeholdt nogen begrundelse for at besøget uden særlig ulempe kunne udskydes til mellem kl. 7 og 8.

Nævnet fandt derfor, at arbejdsgiveren med rette kunne pålægge medarbejderen at tage nattevagten, og at medarbejderen ikke havde nogen rimelig begrundelse for at vægre sig mod at udføre det pålagte arbejde. Nævnet vurderede yderligere, at medarbejderen havde gjort sig skyldig i misligholdelse af sine pligter ved at forlade arbejdspladsen i strid med pålægget af nattevagten.

Nævnet lagde til grund, at adfærden indebar et så fundamentalt tillidssvigt, at den begåede misligholdelse af ansættelsesforholdet kunne anses for at være af en så alvorlig og grov karakter, at bortvisningen anses for saglig.

På denne baggrund blev arbejdsgiveren frifundet.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Afskedigelsesnævnets afgørelse af 16. september 2022 i sag nr. 2022-641.

DI's råd

Det er i arbejdsretlig praksis anerkendt, at en overarbejdsvægring kan være berettiget, hvis den er begrundet i særlige personlige eller familiemæssige forhold, og at der ved bedømmelsen heraf indgår, hvor nødvendigt det er for arbejdsgiveren, at overarbejdet bliver udført, herunder af den pågældende medarbejder.

Afgørelsen viser, at det kan være en svær afvejning, men giver en anbefaling til, hvad arbejdsgivere blandt andet bør tillægge vægt. Nævnet fastslår for eksempel, at det driftsmæssige behov for at pålægge overarbejde i det konkrete tilfælde var klart og velbegrundet, nemlig at der på vagten skulle være en autoriseret medarbejder. Desuden lagde nævnet vægt på, at arbejdsgiveren forinden pålægget havde bestræbt sig på at finde andre løsninger, herunder brug af afløsere og sikre god vagtplanlægning. 

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.