Foto: Colourbox
21.11.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Satser for sygedagpenge, G-dage m.m. 2023

Med virkning fra den 1. januar 2023 reguleres en række satser på arbejdsløshedsforsikringens område, herunder satser for sygedagpenge, G-dage, barselsdagpenge, flekslønsydelse mv.

G-dage

Hel godtgørelse     911 kr. pr. dag

Halv godtgørelse   456 kr. pr. dag

Arbejdsløshedsdagpenge

Fuldtidsforsikrede    19.728 kr. pr. md.

Deltidsforsikrede     13.152 kr. pr. md.

Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt)      16.177 kr. pr. md.

Dimittend, deltidsforsikrede (med forsørgelsespligt)       10.785 kr. pr. md.

Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)     14.106 kr. pr. md. 

Dimittend, deltidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)       9.404 kr. pr. md.

50 pct. satsen (ungesatsen)

Fuldtidsforsikrede     9.864 kr. pr. md.

Deltidsforsikrede      6.576 kr. pr. md.

Efterløn

Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats)             19.728 kr. pr. md.

Deltidsforsikrede (100 pct. sats)              13.152 kr. pr. md.

Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats)               17.952 kr. pr. md.

Deltidsforsikrede (91 pct. sats)                11.968 kr. pr. md.

Skattefri præmie, fuld tid                        14.204 kr. pr. portion

Skattefri præmie, deltid                            9.469 kr. pr. portion

Fleksjob og ledighedsydelse

Fleksløntilskud                                        19.333 kr. pr. md.

Ledighedsydelse (89 pct.)                         17.558 kr. pr. md.

Med virkning fra den 2. januar 2023 reguleres en række øvrige satser på beskæftigelsesområdet.

Sygedagpenge

Ugebeløb     4.550 kr.

Timesats      122,97 kr.

Barselsdagpenge

Ugebeløb      4.550 kr.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter