Foto: Colourbox
19.12.22 Vi rådgiver dig Nyheder

I orden at opsige under en tidsbegrænset ansættelse

En faglig voldgift har afgjort, at det var sagligt at opsige en murerarbejdsmand under tidsbegrænset ansættelse. Selv mente murerarbejdsmanden, at han arbejdede på akkord og først kunne opsiges, når murerarbejdet på byggeprojektet var afsluttet.

Sagens omdrejningspunkt

Spørgsmålet i sagen var, om der mellem virksomheden og medarbejderen var indgået en aftale om at udføre arbejde på akkord eller ej, samt om medarbejderen kunne opsiges under den tidsbegrænsede ansættelse.

Medarbejderen påstod, at han skulle have betaling indtil murerarbejdets færdiggørelse, samt at virksomheden ikke kunne opsige ham under den tidsbegrænsede ansættelse.

Virksomheden påstod frifindelse.

Bestemmelse i overenskomsten

Det følger af Murerarbejdsmandsoverenskomsten 2020 § 20, stk. 2, at der kan udføres arbejde på akkord i henhold til priskuranten, hvis der er enighed mellem virksomheden og medarbejderen. Ved arbejde på akkord honoreres der efter aftalte akkorderingspriser, og der aftales derfor ikke en personlig timeløn.

På medarbejderens ansættelsesbevis fremgik der en personlig timeløn. Om ansættelsesforholdets varighed stod der, at ansættelsen ville ophøre uden varsel ved projektets murermæssige afslutning.

Virksomheden opsagde inden projektets murermæssige afslutning medarbejderen med overenskomstmæssigt varsel.

Spørgsmål om akkord eller ej

I Murerarbejdsmandsoverenskomsten 2020 er der ikke indført bestemmelser om tidsbegrænset ansættelse/ projektansættelse. Det følger af overenskomsten, at man kan ansættes på enten ”tidløn” eller ”resultatløn”. Resultatløn vedrører arbejde på akkord. Ved arbejde på akkord har medarbejderen både ret og pligt til at fuldføre akkorden.

Det skulle derfor i sagen vurderes, hvorvidt medarbejderen var ansat på akkord, eller om han på anden grund havde fået en berettiget forventning om, at han ikke kunne opsiges, før murerarbejdet var udført.

Medarbejderen oplyste under sin forklaring, at han var ansat på akkord. Virksomheden oplyste, at både medarbejderen og de to andre medarbejdere, der ligeledes var ansat på pladsen, var ansat på almindelig timeløn.

Af medarbejderens ansættelsesbevis fremgik det ikke, at medarbejderen var ansat på akkord, og der var derudover heller ikke fremlagt anden skriftlig dokumentation, herunder akkordaftale eller et akkordregnskab, der kunne være med til at underbygge medarbejderens forklaring om, at han var ansat på akkord.

Dommeren kom frem til, at medarbejderen ikke var ansat på akkord.

Spørgsmålet var herefter, om virksomheden havde aftalt med medarbejderen, at han var ansat uopsigeligt i den tidsbegrænsede periode.

Ingen beviser for uopsigelig ansættelse

Medarbejderen gjorde gældende, at ansættelsesforholdet først ophørte ved projektets murermæssige afslutning, idet dette fremgik direkte af ansættelsesbeviset.

Dommeren bemærkede, at ordlyden ikke gav lovning på ansættelse, frem til at murerarbejdet var udført, samt at der ikke var andet i ansættelsesbeviset, der kunne tyde på, at medarbejderen var ansat uopsigeligt. Dommeren fandt det derfor ikke godtgjort, at der skulle være indgået en aftale om et uopsigeligt ansættelsesforholdet. Der var således i denne situation ikke grundlag for at tilkende godtgørelse for usaglig opsigelse.

Virksomheden skulle derfor ikke betale en erstatning for mistet lønindtægt fra opsigelsestidspunktet og frem til projektets murermæssige afslutning.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på kendelsen af den 14. oktober 2022 i sagsnr. nr. FV 2022.0639.

DI's råd

Sagen viser, at der ved indgåelse af tidsbegrænsede ansættelser/projektmæssige ansættelser bør være indskrevet i ansættelsesbeviset, at det fortsat vil være muligt at opsige medarbejderen under ansættelsesforholdet.

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.