Foto: Colourbox
06.12.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Overfusede kolleger og hoppede over, hvor gærdet var lavest

Retten i Kolding har afgjort, at det var sagligt at opsige en mølleriarbejder, der på trods af en skriftlig advarsel og flere mundtlige påtaler fortsatte med at skabe dårlig stemning og et dårligt samarbejdsklima i virksomheden. Medarbejderen gjorde gældende, at han var blevet udsat for mobning og chikane på arbejdspladsen, men det var der ingen beviser for.

Skriftlig advarsel for en byge af overtrædelser

Den 18. september 2020 fik en mølleriarbejder en skriftlig advarsel for en række alvorlige forhold. Han havde blandt andet overtrådt virksomhedens retningslinjer for sygemelding og hygiejneregler, haft ulovlig bortgang fra arbejde og store samarbejdsproblemer med øvrige kolleger. Samarbejdsvanskelighederne bestod blandt andet i, at medarbejderen ikke hjalp til, når der eksempelvis var driftsstop på en pakkemaskine eller behov for hans assistance. 

Medarbejderen havde forud for den skriftlige advarsel modtaget flere mundtlige påtaler fra sin leder om, at han skulle stoppe den uhensigtsmæssige adfærd over for sine kolleger og rette op på den manglende vilje til at samarbejde. 

Hoppede over, hvor gærdet var lavest

Under vidneforklaringerne kom det frem, at medarbejderen var en dårlig kollega, der ikke tog del i de fælles opgaver, hvilket skabte dårlig stemning i pakkeriet. Medarbejderen forsvandt ofte fra pakkeriet i længere tid og overlod sin maskine til andre kollegaer. Han hoppede altid over, hvor gærdet var lavest.

Overfusede kollega og leder

Den 5. marts 2021 blev der afholdt et "tavlemøde" i pakkeriet, hvor medarbejderen blev meget oprevet og sur over, at lederen ikke tildelte ham en vagt i weekenden. Lederen bad medarbejderen dæmpe sig, hvilket imidlertid havde begrænset effekt. Medarbejderen overfusede verbalt den kollega, der fik tildelt weekendvagten, hvilket gjorde flere af de tilstedeværende kollegaer utrygge og kede af det. Flere af medarbejderne var gået til lederen og havde klaget over medarbejderens dårlige adfærd. 

Den 12. marts 2021 blev medarbejderen opsagt. 

Den væsentligste årsag til et dårligt samarbejdsklima

Under retssagen gjorde medarbejderen gældende, at han var udsat for grov mobning og chikane på arbejdspladsen, og at lederen havde et medansvar, da han havde forholdt sig passivt hertil. Dette fandt retten dog ikke var godtgjort.  

Retten i Kolding fandt det imidlertid tilstrækkelig godtgjort, at der – også efter advarslen - havde været et dårligt samarbejdsklima på arbejdspladsen, og at medarbejderen var den væsentligste årsag hertil. Opsigelsen af medarbejderen var derfor rimeligt begrundet, og virksomheden blev frifundet. 

DI førte sagen for virksomheden. 

Nyheden er baseret på Retten i Koldings afgørelse af  27. oktober 2022 i sag nr. BS-34678/2021-KOL.

DI's råd

Sagen viser, at en opsigelse begrundet i samarbejdsvanskeligheder meget vel kan anses for at være berettiget, hvis virksomheden kan bevise, at medarbejderen ved påtaler og skriftlige advarsler er blevet indskærpet, at den dårlige og uhensigtsmæssige adfærd skal stoppe med det samme.

Sagen illustrerer også, at retten lægger vægt på, om medarbejderen er hovedårsag til, at der skabes et dårligt samarbejdsklima i virksomheden, og om problemerne kan tilskrives medarbejderen alene.

Skabeloner

Skabelon til advarsel

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.