Foto: Getty Images
17.03.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Højesteret: Fridage tæller med i 120-dages-opgørelsen ved fuldtidssygdom

Højesteret har nu langt om længe sat punktum for en længere saga og slået fast, at weekender, søgnehelligdage og andre fridage skal tælles med i opgørelsen af de 120 sygedage, når der er tale om fuldtidssygdom.

Flere sager om 120 sygedage

Dansk Industri og Dansk Erhverv fik i maj 2019 domme i næsten identiske sager for Sø- og Handelsretten, hvor det blev slået fast, at weekender, søgnehelligdage og andre fridage skulle tælles med i opgørelsen af 120 sygedage ved fuldtidssygdom.

Disse domme besluttede Højesteret selv, at de ikke ville behandle i anken, så sagerne blev i stedet anket til Vestre Landsret. 

Sagerne blev dog på et tidspunkt overhalet af en sag ført af et advokatfirma for Tandlægeforeningen, hvor Østre Landsret traf afgørelse i 2020, hvorefter Procesbevillingsnævnet lidt overraskende gav tredjeinstansbevilling.

Da både Dansk Industri og Dansk Erhverv havde sager i Vestre Landsret, der nu afventede sagen i Højesteret, anmodede Dansk Industri og Dansk Erhverv om at indtræde i højesteretssagen som biintervenienter. Det blev tilladt af Højesteret, og derfor var DI repræsenteret, da sagen blev forhandlet i februar 2022.

Medhold i Højesteret

Højesteret udtalte følgende:

”…ved fuldtidssygemelding kan medregnes søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage ved opgørelsen af antallet af sygedage, hvis den ansatte har været fuldtidssygemeldt dagen umiddelbart før og dagen umiddelbart efter den eller de pågældende arbejdsfri dage.”

Forskel på deltidssygdom og fuldtidssygdom

Højesteret har dermed slået fast, at der er forskel på registrering af fuldtidssygdom og deltidssygdom i forhold til 120-dagesreglen.

Ved en deltidssygemelding – uanset hvilken aftale der er lavet mellem medarbejder og arbejdsgiver – tælles kun den faktiske fraværstid med. Dvs. kun de dage eller timer, medarbejderen skulle have været på arbejde, men er sygemeldt, tælles med i opgørelsen.

DI indtrådte i sagen til støtte for virksomheden.

Nyheden er baseret på Højesterets afgørelse af 16. marts 2022 i sag nr. BS-50624/2020-HJR

DI's råd

Det er vigtigt at være opmærksom på, om en medarbejder er fuldtidssyg eller deltidssyg.

Hvis en medarbejder f.eks. sygemelder sig på normal vis fredag over middag og også er syg mandag morgen, vil weekenden tælle med i 120-dages opgørelsen.

Det afgørende er, om I kan gå ud fra, at medarbejderen også var syg på fridagene.

Hvis en medarbejder derimod efter aftale med jer er sygemeldt nogle timer fredag eftermiddag og igen nogle timer mandag morgen, tælles weekenden ikke med.

I kan dog altid nægte en sygemeldt medarbejder at genoptage arbejdet delvist, hvis I foretrækker, at medarbejderen er fuldtidssygemeldt. Det behøver I ikke begrunde med driftsmæssige hensyn.

Læs mere om 120-dagesreglen

DI's 120-dagesberegner

Start

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.