Foto: Getty Images
29.03.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Ikke adgang til at modregne i normallønsstigninger

En virksomhed havde varslet et tillæg til normallønnen væk på en måde, som indebar, at tillægget gradvist blev nedsat i takt med overenskomstens normallønsstigninger. En faglig voldgift afgjorde dog, at det var i strid med overenskomstens forbud mod at modregne i normallønsstigninger, selv om der formelt set ikke var tale om modregning.

Gradvist nedsætning af hensyn til medarbejderne

Virksomheden havde i en længere årrække udbetalt et tillæg til normallønnen på ca. 10 kr. Der var tale om et såkaldt virksomhedstillæg, der blev udbetalt til alle medarbejdere, uden hensyntagen til kvalifikationer eller andre personlige kompetencer.

Da der tiltrådte en ny ledelse, ønskede virksomheden at varsle tillægget bort og erstatte det af et tillæg, der i højere grad tog hensyn til kvalifikationer mv.

For at der ikke skulle ske en mærkbar lønnedgang for de berørte medarbejdere, varslede virksomheden tillægget væk efter en trappemodel, således at tillægget gradvist blev nedsat i takt med de aftalte normallønsstigninger i overenskomsten.

Protest fra forbundet

Forbundet protesterede imod varslingen. De mente, konstruktionen var i strid med en bestemmelse i overenskomsten, hvorefter ”Nuværende personlige højere lønninger bibeholdes og ikke må nedsættes som følge af overenskomsten, så længe de pågældende er i arbejde hos samme arbejdsgiver.”

Virksomhedens opfattelse var, at situationen ikke blev ramt af overenskomstbestemmelsen, da der ikke var tale om ”personlig løn”, og den samlede aflønning bevarede samme niveau, og således blev bibeholdt. Desuden var nedsættelsen ikke en følge af overenskomsten, men derimod af virksomhedens aktive handling – nemlig varslingen.

Stigninger i normalløn må ikke blive ædt op af nedsættelse af andre tillæg

Dommeren fandt dog, at bortvarslingen var i strid med overenskomstens forbud mod at modregne i normallønsstigningerne, selv om der formelt set ikke var tale om modregning.

Han lagde vægt på, at den personlige løn må omfatte alle løndele, der ligger over normallønnen, og at den højere løn, der skal bibeholdes, ikke er det samlede lønniveau, men det isolerede tillæg. Dommeren konkluderede også, at standarden ”som følge af overenskomsten”, netop må referere til, at normallønsstigninger ikke må blive ”ædt op” ved nedsættelse af andre tillæg, medarbejderen måtte oppebære.

DI's råd

Sagen viser, at det kan være en noget vanskelig opgave at håndtere individuelle eller kollektive tillæg på normallønsoverenskomster.

DI opfordrer virksomheder, der måtte ønske at etablere nye normallønsstillæg eller skaffe sig af med eksisterende, at søge konkret rådgivning.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.