Foto: Getty Images
04.04.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Ikke tag selv-bord i kompetenceudviklingsfond

En faglig voldgiftsafgørelse gav DI medhold i, at det ikke var i strid med overenskomsten, da DI’s repræsentanter i Emballageindustriens Kompetenceudviklingsfond (EKUF) modsatte sig udbetaling af støtte til uddannelser omfattet af overenskomstens positivliste.

Resultatet

Sagen vedrørte en række ansøgninger til Emballageindustriens Kompetenceudviklingsfond (EKUF) om uddannelse til industrioperatør. Uddannelsen er optaget på EKUF’s positivliste og derfor helt inden for rammerne af, hvad der normalt helt rutinemæssigt gives støtte til.

Noget usædvanligt var der dog i dette tilfælde tale om 26 samtidige ansøgninger fra den samme virksomhed. Alt i alt betød dette, at der var tale om et meget betydeligt beløb, som ville lægge beslag på mere end et års samlet bidrag til fonden.

DI valgte derfor helt atypisk at modsætte sig udbetaling – først i regi af den daglige ledelse i EKUF og siden i fondens bestyrelse.

Dette gav anledning til diskussion mellem parterne om, hvornår man overhovedet kan modsætte sig udbetaling fra fonden.

Parternes synspunkter

Forbundene fandt, at DI’s vægring mod udbetaling var i strid med overenskomsten.

Forbundets synspunkt var, at bestyrelsen ikke kan modsætte sig udbetaling i tilfælde, hvor en uddannelse er optaget på positivlisten. I sådanne tilfælde, er der, efter forbundets opfattelse, pligt til at udbetale og ikke rum til noget form for skøn.

DI fandt omvendt, at positivlisten blot er udtryk for, hvilke uddannelser der kan meddeles støtte, og dermed ikke gør udtømmende op med det skøn, bestyrelsen skal foretage, eksempelvis i forhold til fondens økonomi.

Afgørelsen

Dommeren i den faglige voldgift gav DI medhold. Han fandt helt i overensstemmelse med DI’s synspunkter, at positivlisten ikke gør op med, hvornår der skal udbetales, og at udgangspunktet, uanset listen, er, at udbetaling fra fonden kræver enighed.

Dommeren fandt dog samtidig, at der må kunne stilles krav om en saglig og loyal begrundelse, hvis en af repræsentanterne i bestyrelsen skal modsætte sig udbetaling. Han var ikke i tvivl om, at dette hensyn var opfyldt i den konkrete sag.

DI mener

Sagen er udtryk for en noget vanskelig balancegang.

På den ene side er det helt uacceptabelt, hvis en enkelt ansøgningsrunde kan tømme fonden og dermed afskære alle andre virksomheder fra at få støtte til uddannelse

På den anden side, er det heller ikke hensigtsmæssigt, at der er en egentlig vetoadgang, så hver af parterne i bestyrelsen blot kan modsætte sig udbetaling på mere eller mindre tilfældigt grundlag.

Resultatet er efter DI’s opfattelse udtryk for en god balancering af de forskellige hensyn.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.