Foto: Getty Images
26.04.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Kunne ikke opsige for sygefravær efter ufrivillig abort

En kommunikationsansvarlig medarbejder blev gravid, men aborterede senere ufrivilligt og blev graviditetsbetinget sygemeldt. Efter knap fem måneders sygdom blev hun opsagt på grund af længerevarende sygefravær. Ligebehandlingsnævnet nåede frem til, at opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven.

Aborterede kort tid efter sin ansættelse

En kvinde blev ansat som kommunikationsansvarlig i en virksomhed. Kort efter sin tiltrædelse blev kvinden gravid, men hun aborterede senere ufrivilligt.

Kvinden blev efterfølgende graviditetsbetinget sygemeldt i en måned, da hendes læge vurderede, at hun var helt uarbejdsdygtig.

Sygemeldingen blev senere forlænget to gange, uden at der fremgik en begrundelse for forlængelserne.

Opsigelse begrundet i længerevarende sygefravær

Kort efter T sygemeldingen blev forlænget for anden gang, valgte virksomheden at opsige kvinden under henvisning til hendes længerevarende sygdomsfravær.

Kvinden gjorde gældende, at hendes fravær under hele sygemeldingen, eller i hvert fald som minimum den første måned, havde være graviditetsbetinget, og hun mente derfor, at opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven, fordi den helt eller delvist var begrundet i, at hun var blevet sygemeldt som følge af en abort.

Virksomheden gjorde det heroverfor gældende, at der forud for opsigelsen lå et længerevarende sygefravær, der ikke var graviditetsbetinget, samt at kvinden ikke havde bevist, at fraværet, som opsigelsen var begrundet i, var graviditetsbetinget.

Var sygefraværet graviditetsbetinget?

Da kvinden ikke var gravid på tidspunktet for opsigelsen, var det op til hende at påvise faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at graviditeten og den efterfølgende abort var årsag til, at hun blev opsagt.

Opsigelsen blev begrundet med kvindens længerevarende sygefravær.

Ligebehandlingsnævnet fandt, at kvinden ubestridt var graviditetsbetinget fraværende i en måned efter aborten, og at opsigelsen derfor også var begrundet i graviditetsbetinget sygefravær. Virksomheden kunne ikke godtgøre, at opsigelsen ikke helt eller delvist var begrundet i kvindens sygefravær som følge af aborten.

Kvinden blev derfor tilkendt en godtgørelse på 210.000 kr. svarende til seks måneders løn.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 9. september 2020 i sag nr. 9777.

DI's råd

Sagen viser, at virksomheder skal undgå at lægge vægt på en medarbejders graviditetsbetingede sygefravær i forbindelse med en opsigelse. I en opsigelsessituation er det derfor vigtigt, at virksomheder kan godtgøre, at der kun tages hensyn til sygefravær, der ikke er graviditetsbetinget.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.