Foto: Colourbox
04.04.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Regler for arbejde i påsken på byggeriets overenskomster

Få styr på, hvordan du på byggeriets overenskomster håndterer de helligdage, der falder i forbindelse med påsken 2022.

Skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag 2022

Skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag er helligdage.

Ifølge byggeriets overenskomsten har medarbejderne ret til frihed på helligdage.

For medarbejdere på timeløn udbetales der et forskudsbeløb på 1.300 kr. fra Søgnehelligdagskontoen. Undtaget er Industri- Træ- og Møbeloverenskomsten, hvor der udbetales et beløb svarende til 1.100 kr. fra Søgnehelligdagsopsparingen.

Ved arbejde på skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag betales til medarbejdere på timeløn foruden løn også 100 ptc. overarbejdstillæg.

Bemærk, at nogle overenskomster tager udgangspunkt i mindstebetalingssatsen, mens andre tager udgangspunkt i den personlige timeløn.

For Guldoverenskomsten gælder følgende: Alle overarbejdstimer på helligdage betales med et tillæg pr. time 143,95 kr. Første påskedag betales med et tillæg pr. time 208.85 kr.

For Industrioverenskomsten differentieres mellem fagområder.

For Maleroverenskomsten udbetales i forhold Påskeraten fra Søgnehelligdagskortet.

Holddriftsarbejde

For overenskomster, hvor holddriftsarbejde er aftalt, gælder følgende:

Ved almindeligt planlagt holddriftsarbejde på skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag ydes tillæg for holddrift 2 i henhold til overenskomstens bestemmelser.

Det anbefales, at holddriftsarbejderen gives erstatningsfri for arbejde på søgnehelligdage.

Hvis der ikke gives erstatningsfri for arbejde på søgnehelligdage, skal der ud over overarbejdstillæg betales tillæg 3 i henhold til overenskomstens bestemmelser.

Ved overarbejde på søgnehelligdage skal der betales overarbejdstillæg efter overenskomstens bestemmelser om arbejde på søn- og helligdage.

Der skal også betales holddriftsholdstillæg, hvis overarbejdet udføres i et tidsrum, der er omfattet af reglerne om Holddriftsstillæg.

Funktionærlignende ansatte

Medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår modtager fuld løn på Søgnehelligdage.

Ved arbejde på skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag ydes 100 pct. overarbejdstillæg.

Lærlinge

Hvis lærlinge holder fri på skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag, gælder de samme regler som for voksne arbejdere. Lærlinge holder således fri uden afkortning i deres løn.

Ved arbejde på skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag betales sædvanlig løn + løn for de konkrete timer og 100 pct. overarbejdstillæg.

Lærlinge under 18 år kan ikke pålægges at overarbejde.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.