Foto: Colourbox
17.05.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Højesteret: Fuld løn til provisionslønnet under COVID-19-hjemsendelse

En tandklinik valgte under coronaepidemien at hjemsende en provisionslønnet tandplejer i perioden 1. april til 24. maj 2020. Virksomheden hjemsendte tandplejeren med løn med henvisning til trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation. Højesteret skulle afgøre, hvordan tandplejerens løn skulle beregnes i hjemsendelsesperioden.

Coronasituationen

I marts 2020 pålagde Sundhedsstyrelsen alle tandlæger i en periode på tre måneder kun at behandle kritiske patienter. Almindelige eftersyn skulle derfor aflyses.

På denne baggrund besluttede tandklinikken at hjemsende samtlige tandplejere.

Lønnen

Virksomheden anførte, at tandplejeren alene havde ret til den provisionsløn, som hun ville kunne have tjent, hvis hun ikke var blevet hjemsendt.

Da tandplejeren ingen arbejdsopgaver havde i hjemsendelsesperioden, ville hun ikke have haft mulighed for at skabe nogen omsætning, som der skulle betales provision af.

Tandplejeren anførte, at trepartsaftalens formål var at sikre fastholdelse af lønmodtagernes job og indtægt.

Da tandplejeren blev hjemsendt under ekstraordinære forhold, var der ikke grundlag for at anvende en praksis med udgangspunkt i det ’normale arbejdsmarkedet’ og dertilhørende forventet indtjening.

Højesterets afgørelse

Højesteret fandt med henvisning til trepartsaftalen, at en virksomheds ret til lønkompensation forudsatte, at de hjemsendte ansatte oppebar ”deres fulde hidtidige løn” i den periode, der blev søgt lønkompensation for.

Højesteret nævnte endvidere, at lønkompensation som udgangspunkt beregnes på baggrund af medarbejderens gennemsnitlige løn. Tandplejeren havde derved krav på løn beregnet ud fra et gennemsnit af hendes optjente provision forud for hjemsendelsen.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Højesterets afgørelse af 2. maj 2022 i sag nr. BS-45293/2021.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter