Kære medlemmer. DI Docs kører ustabilt, I kan derfor få fejlmeddelelser ved oprettelse. Vi arbejder på en løsning.

Foto: Getty Images
03.05.22 Vi rådgiver dig Nyheder

I orden at afvise anmodning om indsigt i persondata

Datatilsynet har afgjort, at det var i orden, at en arbejdsgiver afviste en tidligere medarbejders krav om udlevering af alt materiale, der kunne knyttes til vedkommende, med henvisning til, at anmodningen var overdreven. Retten til at modtage en kopi af personoplysninger er derfor ikke absolut.

Bad om aktindsigt i al kommunikation

I forbindelse med en verserende personalesag, anmodede en tidligere medarbejder om aktindsigt i al kommunikation, som personen var knyttet til, som for eksempel e-mails og notater, hvor personen havde underskrevet eller fremsendt dem i forbindelse med sin opgavevaretagelse.

Arbejdsgiveren forsøgte at få den tidligere medarbejder til at præcisere sin anmodning, da det ønskede materiale efter flere års ansættelse var omfattende.

Dette blev dog afvist af den tidligere medarbejder.

Afviste anmodning

Arbejdsgiveren afviste herefter anmodningen med henvisning til, at anmodningen var overdreven.

Datatilsynet afgjorde, at dokumenterne først og fremmest knyttede sig til den tidligere medarbejders arbejdsfunktion, frem for oplysninger om medarbejderen selv.

Sammenholdt med, at en medarbejder bare på få år kan knyttes til mange tusinde dokumenter i sit arbejde, kan en anmodning konkret vurderes for overdreven og afvises i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens regler.

Datatilsynet fandt således ikke grundlag for at tilsidesætte arbejdsgiverens afvisning af den tidligere medarbejders anmodning om indsigt.

Anmodningen var for omfattende og knyttede sig til medarbejderens funktion

Sagen viser, at en indsigtsanmodning kan afvises med henvisning til databeskyttelsesforordningens artikel 12, stk. 5 i tilfælde, hvor det drejer sig om oplysninger om en medarbejders funktion på arbejdspladsen, og hvor der er tale om en uforholdsmæssig stor mængde oplysninger.

Ved vurderingen blev der lagt vægt på, at selv om anmodningen vedrørte personoplysninger (oplysning om, at den registrerede i en given situation har underskrevet et brev, sendt en e-mail, mv.), så måtte det først og fremmest beskrive en funktion, som den pågældende havde varetaget under sin ansættelse, og dermed ikke oplysninger om den registrerede (medarbejderen).

Databeskyttelsesforordningens artikel 12, stk. 5, kan genfindes i dansk ret i retshåndhævelseslovens § 19.

Det fremgår af bestemmelsen, at en indsigtsanmodning kan afvises i det omfang, den er åbenbar grundløs eller overdreven. Sagen er således med til at give svar på, hvilke indsigtsanmodninger bestemmelsen kan anvendes på.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er skrevet på grundlag af Datatilsynets afgørelse af 31. marts 2022 i sag med journalnummer 2021-32-2438: Tidligere arbejdsgiver kunne afvise at efterkomme anmodning om indsigt (datatilsynet.dk)

 

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.