Foto: Colourbox
24.05.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Ingen arbejdstilladelse til virksomheder, som ikke opfylder AUB-krav

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) oplever i stigende omfang, at virksomheder, der ansøger om arbejdstilladelse til deres medarbejdere fra tredjelande efter Positivlisten for faglærte, ikke får en arbejdstilladelse, fordi virksomheden ikke efterlever AUB-kravet.

Positivlisten 

Positivlisten for faglærte er en liste over erhverv på mindst faglært niveau, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Virksomheder, der har tilbudt en medarbejder en stilling på positivlisten, kan ansøge om opholds- og arbejdstilladelse til arbejdet her i landet.

Positivlisten for faglærte bliver opdateret to gange årligt, den 1. januar og den 1. juli.

Krav til ordningen

For at kunne opnå en arbejdstilladelse efter positivlisten er der flere krav, der skal opfyldes, før SIRI kan udstede en arbejdstilladelse til medarbejderen.

Medarbejderen skal have tilbudt et job, der er på den gældende positivliste.

Desuden skal medarbejderens løn og ansættelsesvilkår være sædvanlige efter danske forhold.

Når medarbejderens ansættelse er omfattet af en overenskomst, eksempelvis Industriens Overenskomst, vil medarbejderens løn og ansættelsesvilkår altid være sædvanlige.

Desuden er det et krav, at medarbejderens løn bliver udbetalt på en dansk bankkonto og kun består af likvide midler, indbetalinger til arbejdsmarkedspension samt udbetalte feriepenge.

AUB-kravet giver bøvl

Det sidste krav, der skal efterleves, er, at virksomheden skal være omfattet af læreplads-AUB og opfylde mål for antal elever og lærlinge for det seneste opgjorte bidragsår.

Det er især dette krav, som ikke bliver opfyldt ved ansøgningen, og som betyder, at medarbejderne får afslag på arbejdstilladelse.

AUB-kravet indebærer, at virksomheden ikke må være blevet opkrævet betaling af merbidrag for det seneste opgjorte bidragsår.

Merbidraget er det beløb, der skal betales, hvis en virksomhed ikke opfylder sit mål for oplæring af elever og lærlinge.

Det seneste opgjorte bidragsår er i dag bidragsåret 2021.

Tjek, om I lever op til AUB-krav

DI opfordrer til, at virksomheder, der ønsker at ansøge om arbejdstilladelse til en medarbejder efter positivlisten, kontrollerer, om de efterlever AUB-kravet.

Kontrollen kan ske ved at logge ind på Se mål for elevpoint og aktuel status | Virk.

Det er ikke muligt, at AUB-kravet for indeværende år lægges til grund for vurderingen.

Det betyder, at virksomheder, der efterlever AUB-kravet i 2022, men ikke i 2021, først kan ansøge efter positivlisten, når kravet er opfyldt i det seneste opgjorte bidragsår, som vil være i 2022.

Læs mere om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Eller se mere om, hvordan man kan blive godkendt til at uddanne lærlinge på Lærepladsen (laerepladsen.dk)

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.