Foto: Getty Images
31.05.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Sagligt at opsige efter dom for trusler og blufærdighedskrænkelser

En lastvognsmekaniker i Forsvaret blev opsagt fra sin stilling, efter han blev dømt for at have krænket en 16-årig pige og truet en anden kvinde. En faglig voldgift afgjorde, at opsigelsen var saglig.

Krænkede 16-årig piges blufærdighed

En lastvognsmekaniker arbejdede som ulønnet gymnastiklærer i en idrætsforening ved siden af sin stilling som lastvognsmekaniker i Forsvaret.

I idrætsforeningen trænede en 16-årig pige, og de to var efterfølgende blevet venner på Facebook.

Den 28. april 2020 skrev mekanikeren til hende over Messenger. Han skrev blandt andet ”Du skal da bare lige ha et kys”, ”Har du stadig fyr på” og ”Jeg knepper din kæreste...!!! I skal ik fuck med mig…”.

Kort efter blev mekanikeren ringet op af en kvinde, som formentlig også arbejdede i idrætsforeningen. Kvinden var vred over hans beskeder til pigen, og samtalen udviklede sig til et skænderi. I den forbindelse truede mekanikeren kvinden ved at sige ”at han ville flække hende seksuelt”.  

Retten i Roskilde idømte den 24. november 2020 mekanikeren en straf på 30 dages betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens § 232 (blufærdighedskrænkelse) og § 266 (trusler).

Medarbejderen blev efter domsafsigelsen opsagt med sit overenskomstmæssige varsel, da han efter Forsvarets vurdering ikke længere var værdig til den agtelse og tillid, som stillingen krævede (værdighedskravet). 

Opsigelsens berettigelse

Voldgiftsretten blev herefter bedt om at tage stilling til, om det var sagligt at opsige medarbejderen, fordi han efter Forsvarets vurdering ikke længere levede op til værdighedskravet som følge af straffedommen.

Dommeren fremhævede i den forbindelse, at der var flere ting, der skulle lægges vægt på, herunder om der var tale om en over- eller underordnet ansat, om forholdet er begået i eller uden for tjenesten, og om der i personalepolitikker var fremhævet forhold som særligt uacceptable.

Dommeren konkluderede i den forbindelse, at episoderne efterlod et indtryk af mangel på dømmekraft og selvkontrol hos medarbejderen, og at Forsvaret har særligt fokus på kønskrænkende adfærd.

Det forhold, at medarbejderen udførte sit arbejde godt og ansvarsfuldt, og at forholdet havde fundet sted uden for arbejdstiden, kunne tale for en mildere ansættelsesretlig sanktion, men dommeren fandt alligevel opsigelsen berettiget. I den forbindelse blev der lagt vægt på, at Forsvaret er afhængigt af tilliden i offentligheden.

Dommens betydning for det private område

Selv om værdighedskravet ikke kan anvendes direkte på det private område, viser dommen, hvilke overvejelser en arbejdsgiver skal gøre sig, hvis de har en medarbejder, der er dømt for straffelovsovertrædelser og i den forbindelse ønsker, at dette skal medføre en ansættelsesretlig sanktion.

Dommen viser ligeledes, at det ikke er en forudsætning, at medarbejderen har været fraværende fra jobbet i forbindelse med en eventuel afsoning, idet straffelovsovertrædelsen i sig selv kan være nok til at begrunde en ansættelsesretlig sanktion.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på FV 2021-581 afsagt den 2. november 2021.

DI's råd

Sagen viser, at medarbejdere kan mødes med ansættelsesretlige sanktioner som følge af adfærd uden for arbejdet.

Skabeloner

Personalepolitik om seksuel chikane på arbejdspladsen

Hent

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent
Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.