Foto: Colourbox
10.05.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Sagligt at opsige medarbejder med 17 års anciennitet efter chikane

En produktionsmedarbejder med 17 års anciennitet blev opsagt, efter at han gennem en periode havde chikaneret en kollega. Medarbejderen havde ikke fået en skriftlig advarsel, men arbejdsgiveren havde gjort det klart, at hans adfærd ikke blev accepteret, og den senere opsigelse var derfor saglig.

Flere påtaler

En mandlig medarbejder havde været ansat hos en produktionsvirksomhed i en lang årrække.

I efteråret 2019 fik medarbejderen en påtale for ikke at overholde virksomhedens forskrifter for udførelsen af arbejdet.

I foråret 2020 fik medarbejderen igen en påtale for at skrive sarkastiske bemærkninger om ledelsen i et system, der bruges til registrering af arbejdsulykker mv.

Indkaldt til møde efter hård tone over for kollega

I starten af 2021 havde den mandlige medarbejder en række sammenstød med en kvindelig kollega.

Medarbejderen mente, at den kvindelige kollega begik en del fejl i arbejdet, og han havde en hård tone over for hende, hvor han blandt andet sagde ting i stil med: ”det er torskedumt, og det er tilladt at bruge hjernen.”

Begge parter blev indkaldt til et møde med lederen, som understregede, at man skulle tale ordentligt til hinanden, og at de to skulle lære at arbejde sammen.

Hertil svarede medarbejderen, at han ”snakker sådan til alle”.

Opsagt efter fortsat chikane

Få uger efter samtalen med lederen var de to kolleger igen på arbejde sammen. Her var stemningen igen meget dårlig, faktisk så dårlig, at en af de øvrige medarbejderen skrev en mail til lederen om, hvor ubehagelig den mandlige medarbejder var over for den pågældende kvindelige kollega.

Medarbejderen blev opsagt umiddelbart herefter på grund af chikanen, og han anlagde efterfølgende sag an mod virksomheden, da han ikke mente, at opsigelsen var saglig.

Dommen

Dommeren nåede frem til, at opsigelsen var saglig, idet den mandlige medarbejder kendte til virksomhedens politik på området, hvor det fremgik, at der var nultolerance over for chikane og mobning.

Desuden havde den mandlige medarbejder ikke ændret sin adfærd trods indskærpelsen fra lederen kort forinden. Dette gjaldt, også selv om den mandlige medarbejder havde 17 års anciennitet i virksomheden.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Afskedigelsesnævnets kendelse af den 8. december 2021 i sag nr. 20210377.

DI's råd

Sagen viser, at virksomheden skal være påpasselig med at opsige, uden at der er givet en skriftlig advarsel. Virksomheden skal i de fleste tilfælde have indskærpet over for medarbejderen, at den pågældende adfærd ikke er acceptabel og skal ændres, og en sådan indskærpelse sker bedst ved at give en skriftlig advarsel.

I denne sag kunne virksomheden dokumentere, at indskærpelsen var klar og utvetydig, og at det måtte stå klart for medarbejderen, at han skulle ændre sin adfærd med det samme. Opsigelsen var derfor saglig.

DI's Opsigelsesberegner

Start
Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.