Foto: Colourbox
07.06.22 Vi rådgiver dig Nyheder

I orden at bortvise efter GPS-afsløring af snyd med arbejdstid

To medarbejdere blev bortvist, da GPS-oplysninger afslørede, at de i adskillige tilfælde havde foretaget indkøb i deres arbejdstøj og havde registreret arbejdstid i tilfælde, hvor de ikke havde udført arbejde. En faglig voldgift afgjorde, at bortvisningen af medarbejderne var helt berettiget.

Undersøgelse af medarbejdernes færden

På en spildevandsvirksomhed var to medarbejdere med henholdsvis 23 års og syv års anciennitet blevet set sidde i en bil ved Bagsværd Sø i arbejdstiden uden at udføre noget arbejde.  

Virksomheden valgte på denne baggrund at undersøge medarbejdernes arbejdsindsats nærmere. I den forbindelse anvendte de blandt andet GPS-oplysninger fra den bil, som de to medarbejdere kørte i.

Havde købt ind i arbejdstiden

På baggrund af GPS-oplysningerne stod det klart for virksomheden, at medarbejderne adskillige gange og i strid med virksomhedens hygiejneforskrifter flere gange havde foretaget indkøb i arbejdstiden iført arbejdstøj.

Desuden havde de flere gange indberettet arbejdstid på kunder, til trods for at de faktisk ikke havde udført noget arbejde.

På denne baggrund blev medarbejderne bortvist.

De gjorde indsigelse, og sagen endte ved en faglig voldgift.

Undskyldte sig med, at andre gjorde det samme

Under sagen indrømmede de to bortvise medarbejdere, at de godt vidste, at det var forbudt at købe ind i arbejdstiden, når de havde arbejdstøj på.

De undskyldte sig i den forbindelse med, at andre medarbejdere gjorde det samme.

Bortvisning var helt berettiget

På baggrund af virksomhedens forklaring om medarbejdernes færden og den omstændighed, at det var væsentligt for virksomheden, at medarbejderne overholdt retningslinjerne for hygiejne, fandt dommeren, at virksomheden med rette kunne bortvise medarbejderne.

Det forhold, at medarbejderne påstod, at alle de andre medarbejdere gjorde det samme, kunne, ifølge dommeren, ikke føre til et andet resultat, da denne påstand var udokumenteret. 

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på kendelse i faglig voldgift af 4. oktober 2021 i sag nr. FV2021-318.

DI's råd

Sagen viser, at en bortvisning kan være helt berettiget, hvis en medarbejder groft misligholder ansættelsesforholdet - også selv om medarbejderen har været ansat i syv eller 23 år uden tidligere at have modtaget nogle påtaler.  

Det er dog altid en konkret vurdering, så kontakt DI for rådgivning, hvis I overvejer at bortvise en medarbejder.

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent

Skabeloner

Varsling af kontrolforanstaltninger

Download

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter