Foto: Colourbox
21.06.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Rejsetid som passager tæller ikke med i maksimal arbejdstid

En faglig voldgift om Jernbaneoverenskomsten har afgjort, at en lokomotivførers transporttid som passager ikke tæller med i den maksimale arbejdstid, og at lokomotivførere heller ikke har ret til 25 minutters forberedelsestid, når de skal på kursus.

Tid er andet end penge

”Tid er penge”. Det har Joakim von And ofte tørt konstateret over for sin nevø Anders. Men tid er også for eksempel transporttid og tid til forberedelse, og når arbejdstid er reguleret i overenskomster, kan det føre til voldgiftssager om sondringerne.

Transporttid som passager

Jernbaneoverenskomsten bestemmer en maksimal daglig arbejdstid på 9½ time, men det hænder, at en lokomotivfører bliver sat på vagt fra en anden station end normalt og så skal køre med tog eller taxa til og fra denne station.

Det rejste spørgsmålet, om lokomotivføreres hjemture som passagerer i tog eller taxa skal tælle med, når man beregner den maksimale daglig arbejdstid.

Virksomheden mente, at man skal skelne mellem "arbejde" og "hjemrejse efter arbejde".

Det var dommeren enig i. Så selv om hjemturen var med løn og indgik i de 37 timers ugentlig arbejdstid, tæller den ikke med i overenskomstens begrænsning på 9½ times dagligt arbejde, hvis lokomotivføreren bare transporteres og ikke bliver sat til at arbejde på hjemturen.

Ingen ”tjek ind” før kurser

Jernbaneoverenskomsten har også en regel om, at ”tjek ind” til at orientere sig om dagens ruter aftales lokalt, og virksomheden havde aftalt, at lokomotivførere fik 25 minutter med løn pr. dag.

Men nogle dage var medarbejderne på rejse til kursus, og her mente virksomheden ikke, at lokomotivførerne skulle have indregnet 25 minutters løn i arbejdstiden, da de ikke var ansvarlige for at føre lokomotivet.

Dommeren var enig med virksomheden i, at der ikke var pligt til at lægge 25 minutters forberedelse ind i arbejdstiden, når medarbejderen rejser til kursus.

Virksomheden fik medhold

Dommeren var således enig med virksomheden i begge spørgsmål, og afgørelsen er helt i tråd med almindelig praksis, hvor transport til/fra det egentlige arbejde ikke er arbejdstid, hvis ikke dette er aftalt i for eksempel en overenskomst.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på faglig voldgiftssags kendelse af  29. maj 2022 i sag nr. FV 2021.776

DI's råd

Sagen viser, at begrebet arbejdstid ikke er entydigt. Retssager om dette kan nok ikke undgås, men det er en god idé at tænke forskellige, atypiske situationer igennem, hvis virksomheden skal indgå generelle aftaler om arbejdstid i lokalaftaler eller kontrakter.

Vær desuden opmærksom på, at arbejdsmiljøregler, for eksempel 11-timers reglen, har egne regler om ”arbejdstid”, men at disse ikke bestemmer noget om, hvad der skal betales i løn.

Her regnes transporten ved rejse til og fra et andet arbejdssted end det faste også som hviletid, medmindre denne rejsetid overstiger den ansattes normale rejsetid. Er det tilfældet, betragtes den ekstra rejsetid som arbejdstid i forhold til f.eks. 11-timersreglen.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.