Foto: Colourbox
09.08.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Bred aftale skal styrke international rekruttering

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik før sommerferien en aftale, som fra den 1. december 2022 skal gøre det lettere at rekruttere internationale medarbejdere. Som en del af aftalen sænkes beløbsgrænsen til 375.000 kr., og gyldighedsperioden for arbejdstilladelser forlænges fra fire til fem år.

Regeringen har indgået en aftale med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om at styrke den internationale rekruttering.

Aftalen betyder, at beløbsordningen bliver sat ned til 375.000 kr. fra de nuværende 448.000 kr., arbejdstilladelsens gyldighedsperiode hæves med et år, flere virksomheder kan blive certificeret til fast track-ordningen, og der bliver mulighed for, at positivlisterne for højtuddannede kan udvides, hvis de regionale arbejdsmarkedsråd vurderer, at der regionalt er mangel på arbejdskraft.

Midlertidig supplerende beløbsordning i tre år

Aftalen lægger op til, at der skal etableres en ny midlertidig beløbsordning. Ordningen skal gælde fra 1. december 2022 til 1. december 2025.

Beløbsgrænsen bliver i den afgrænsede periode sat ned fra kr. 448.000 til kr. 375.000.

Medarbejderens arbejdstilladelsen vil efter den nye ordning være gyldig i fem år, modsat de fire år, der er tilfældet i dag.

Fortsat krav om sædvanlige løn og ansættelsesvilkår

Der vil under den midlertidige beløbsordning fortsat være krav om, at løn og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold.

I den vurdering skal der være en sammenhæng mellem medarbejderens løn og den løn, som en tilsvarende medarbejder får i samme jobfunktion.

Vurderingen sker ud fra NetStats statistik for samme jobfunktion og skal vurderes blandt andet på baggrund af medarbejderens erhvervserfaring, alder og uddannelse m.v.

NetStat - Online statistikværktøj - DI - Dansk Industri - DI

Ordningen kan blive lukket

Aftaleparterne er enige om, at ordningen vil blive lukket igen, hvis ledigheden stiger til mere end 3,75 pct., eller mere end 15.000 personer får arbejdstilladelse under den midlertidige supplerende beløbsordning.

Den medfølgende familie tælles ikke med i de 15.000 personer.

Udvidelse af fast track-ordningen

Med aftalen bliver det desuden muligt for virksomheder, der kun har 10 fuldtidsmedarbejdere ansat, at de også kan blive fast track-certificerede. Kravet er i dag, at virksomheden har 20 fuldtidsmedarbejdere. 

Hvis virksomheden benytter beløbssporet på fast track-ordningen, er det dog en betingelse, at virksomheden skal have slået stillingen op i mere end to uger på Jobnet og EURES.

Flere virksomheder kommer dermed til at få adgang til at ansætte arbejdskraft fra tredjeland hurtigt og fleksibelt.

Dimittender får automatisk jobsøgningsophold på 3 år

Dimittender fra en uddannelse i Danmark får fra den 1. december 2022 automatisk jobsøgningsophold på tre år, der giver mulighed for at arbejde efter endt uddannelse i Danmark.

Positivlisterne for højtuddannede kan udvides

Endelig vil positivlisterne for højtuddannede fremover kunne blive udvidet af A-kasserne inden for deres ressort i hele landet, og de Regionale Arbejdsmarkedsråd får mulighed for at supplere positivlisterne med stillingsbetegnelser der er mangel på regionalt.

DI følger lovarbejdet

Aftalen skal nu udmøntes i et lovforslag og bekendtgørelser til loven, som DI løbende følger med i og opdaterer hjemmeside og nyheder om ordningen, når detaljerne for loven bliver udgivet.

Hent aftalen om styrket international rekruttering

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.