Foto: Colourbox
23.08.22 Vi rådgiver dig Nyheder

I orden at bruge regler om forskudt arbejdstid

En byggevirksomhed fik ved en faglig voldgift medhold i, at det var i orden at bruge Bygge- og Anlægsoverenskomstens regler om forskudt arbejdstid for to medarbejdere, som arbejdede uden for den almindelige arbejdstid.

Forskudt arbejdstid i faste ”hold”

Virksomheden havde i en periode lagt en arbejdsplan for tre medarbejdere, hvor de arbejdede henholdsvis kl. 6-14, kl. 14-22 og kl. 22-6.

Virksomheden brugte reglerne om forskudt tid for de to medarbejdere, som arbejdede uden for overenskomstens almindelige arbejdstid.

Bygge- og Anlægsoverenskomstens regler om forskudt arbejdstid giver virksomheder mulighed for at forskyde den normale daglige arbejdstid og placere arbejdstiden helt eller delvist uden for tidsrummet kl. 6-18 på ugens første fem dage. Overenskomsten indeholder også regler om holddrift, hvor arbejdstiden blandt andet nedsættes.

Virksomheden og DI mente derfor, at virksomheden kunne bruge overenskomstens regler om forskudt tid, da reglerne om forskudt tid giver mulighed for arbejde på faste hold med forskudte arbejdstider, som afløser hinanden.

Forbundet mente derimod, at virksomheden kun kunne etablere den plan ved at bruge overenskomstens regler om holddriftsarbejde, da holdene afløste hinanden.

Forskudt tid var muligt

Dommeren gav virksomheden medhold i, at overenskomstens § 21 om forskudt tid kunne finde anvendelse, og at det derved var muligt at forskyde den normale daglige arbejdstid og placere arbejdstiden helt eller delvist uden for tidsrummet kl. 6-18 på ugens første fem dage.

Dommeren fandt endvidere, at § 22 om holddriftsarbejde skal forstås som skifteholdsarbejde med periodisk skiftende arbejdstid for medarbejderne. Dette medfører derfor ikke, at etablering af forskudt arbejdstid på hold, falder ind under overenskomstens § 22 om holddriftsarbejde.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på en Tilkendegivelse af 15. juli 2022 i faglig voldgift, sag nr. FV2022-663.

DI's råd

Sagen viser, at virksomheden skal være opmærksom på at skelne imellem de to bestemmelser. Hertil kan der være ligheder mellem Bygge- og Anlægsoverenskomstens regler om forskudt tid og holddrift (§§ 21 og 22), som er vigtig at være opmærksom på, når virksomheden tilrettelægger arbejdstiden for medarbejderne, da medarbejderne har forskellige rettigheder under de to bestemmelser.

Sagen viser, at virksomheden godt kan aftale forskudt arbejdstid for flere medarbejdere, der arbejder i faste hold. Dog skal virksomheden være opmærksom på, at det ikke er muligt at bruge reglerne om forskudt tid, hvis medarbejderne har skiftende arbejdstid. 

Overenskomster

Bygge- og Anlægsoverenskomsten

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.