Foto: Getty Images
09.08.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Ny skabelon til varsling af kontrolforanstaltninger

DI har lanceret en ny skabelon, som virksomheder kan benytte ved varsling af nye eller ændrede kontrolforanstaltninger på arbejdspladsen. Skabelonen sikrer, at virksomheden opfylder alle krav i lovgivningen.

I den nye skabelon kan du vælge mellem varsling af:

- Tids- og arbejdskontrol
- GPS
- Visitation
- Internet og e-mail
- Prøvekøb
- Test for alkohol og/eller rusmidler
- Videoovervågning
- Andre kontrolforanstaltninger

Skabelonen giver mulighed for at hente varslingen på både dansk og engelsk.

Regler for varsling af kontrolforanstaltninger

Virksomheden skal underrette medarbejderne om nye kontrolforanstaltninger senest 6 uger, inden de iværksættes.

I kan dog underrette medarbejderne efterfølgende, men kun hvis formålet med kontrolforanstaltningerne vil gå tabt, hvis ikke de iværksættes straks.

I dette tilfælde skal underretningen gives hurtigst muligt. Kontakt DI for rådgivning herom.

Hvis I har et samarbejdsudvalg, skal udvalget orienteres forudgående. Alternativt skal tillidsrepræsentanten orienteres.

I skal anføre hvilke formål, de vil anvende kontrolforanstaltningerne til. Hvis der er fastlagt en procedure til kontrolforanstaltningerne, skal den også beskrives.

Læs mere om Kontrolforanstaltninger - DI (danskindustri.dk)

Skabeloner

Varsling af kontrolforanstaltninger

Download

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter