Foto: Getty Images
23.08.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Tvivl om faktum kan komme virksomheden til skade

DI (DIO III) og 3F Byggegruppen er blevet enige om, at tvivl om faktum kan komme virksomheden til skade, hvis virksomheden har undladt at opfylde sin oplysningspligt om medarbejdernes løn og arbejdsforhold i sager om international arbejdskraft ved faglige voldgifter og i Arbejdsretten.

Byggeriets overenskomster indeholder særlige procesregler for sager vedrørende international arbejdskraft i ”48-timers regelsættet”. DIO III har nu fået afklaret en uenighed med 3F Byggegruppen om bevisbyrden i disse sager ved faglig voldgift og i Arbejdsretten med følgende:

Hvis en virksomhed under en faglig voldgift eller en sag i Arbejdsretten om internationale medarbejderes løn- og arbejdsforhold undlader at opfylde sin oplysningspligt, vil tvivl om faktum, som kunne have været undgået ved virksomhedens fremlæggelse af relevante oplysninger, kunne komme virksomheden til skade i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om processuel skadevirkning og bevis.

Det er dansk rets almindelig regler om processuel skadevirkning og bevis, der gælder

Ved overenskomstforhandlingerne i 2010 blev der i byggeriets overenskomster indført nogle særlige procesregler om internationale medarbejderes løn- og arbejdsforhold, som er en særlig ”fast track”-procedure.

Proceduren betyder, at der omgående skal afholdes et organisationsmøde samt en hurtigere efterfølgende proces for afklaring af eventuelle brud på overenskomsten.

Virksomheden skal på organisationsmødet fremlægge ”alle relevante baggrundsoplysninger”. Virksomheden skal på organisationsmødet bevise, at overenskomsten er overholdt.

DIO III og 3F Byggegruppen var enige om, at der var aftalt en såkaldt omvendt bevisbyrde under organisationsmødet, men var uenige om, hvorvidt den særlige bevisbyrderegel også gjaldt under en efterfølgende voldgiftssag eller arbejdsretssag.

DIO III og 3F Byggegruppen har nu løst denne uenighed med følgende:

Hvis virksomheden ikke fremlægger ”alle relevante baggrundsoplysninger” på organisationsmødet eller under en efterfølgende organisationsmæssig behandling, og videreføres sagen til faglig voldgift eller Arbejdsretten, skal virksomheden fremlægge de nævnte relevante baggrundsoplysninger for den faglige voldgiftsret, henholdsvis Arbejdsretten.

Undlader virksomheden at opfylde denne oplysningspligt under behandlingen af sagen ved faglig voldgift eller Arbejdsretten, kommer tvivl om faktum, som kunne have været undgået ved virksomhedens fremlæggelse af ”alle relevante baggrundsoplysninger”, virksomheden til skade i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om processuel skadevirkning og bevis.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter