Foto: Getty Images
23.09.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Hjemsendelse uden løn under COVID-19

Arbejdsretten har i en ny afgørelse slået fast, at det efter praksis på det arbejdsretlige område er berettiget at hjemsende en medarbejder uden løn, hvis arbejdet forhindres af en begivenhed, som arbejdsgiveren er helt uden indflydelse på og ikke har kunnet forudse. I den konkrete sag fandt Arbejdsretten dog, at arbejdsgiveren måtte bære risikoen.

Mistede kontrakt med eneste kunde

Medarbejderen i sagen var ansat som butikskontrollant i virksomheden og arbejdede i Københavns Lufthavn.

Som følge af coronasituationen i marts 2020 opsagde virksomhedens eneste kunde kontrakten med virksomheden med øjeblikkelig virkning.

Som følge af force majeure valgte virksomheden derfor at hjemsende alle medarbejdere – først frem til et bestemt tidspunkt og senere på ubestemt tid.

Virksomheden meddelte i den forbindelse medarbejderne, at de ikke ville modtage løn fra virksomheden, men at de eventuelt kunne være berettiget til dagpenge. 

Da medarbejderen som følge af hjemsendelsen ikke havde fået løn i to måneder, og da han havde fået afslag på dagpenge af sin a-kasse, valgte medarbejderens forbund at hæve ansættelsesforholdet og rejse sagen for Arbejdsretten.

Force majeure

Parterne var under sagen enige om, at der i forbindelse med COVID-19 i marts 2020 var tale om en force majeure-situation i Københavns Lufthavn.

Parterne var imidlertid ikke enige om, hvorvidt virksomheden kunne hjemsende medarbejderen uden løn som følge af force majeure. Forbundet anførte i den forbindelse, at der ikke var hjemmel i hverken overenskomst, aftale eller lovgivning, som det var tilfældet på andre områder af arbejdsmarkedet.

Virksomheden mente derimod, at de godt kunne hjemsende medarbejderen uden løn med hjemmel i den almindelige regel om force majeure.

Arbejdsrettens dom

Arbejdsretten fandt, at selv om overenskomsten ikke gav hjemmel til at hjemsende uden løn, må det efter praksis på det arbejdsretlige område anses for berettiget at hjemsende en medarbejder uden løn i tilfælde, hvor der indtræder en begivenhed, der forhindrer udførelse af arbejdet, og hvis indtræden, arbejdsgiveren er helt uden indflydelse på og ikke har kunnet forudse.

Dette gælder dog ikke, hvis risikoen herfor findes at burde bæres af arbejdsgiveren.

I den konkrete sag fandt Arbejdsretten, at virksomheden var nærmest til at bære risikoen for den opståede situation, og at virksomheden derfor ikke kunne hjemsende uden løn.

Nyheden er baseret på Arbejdsrettens dom af 22. september 2022 i sag nr. 2022-5.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter