Foto: Colourbox
19.09.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Okay at opsige efter nej til lønnedgang

Afskedigelsesnævnet fandt det berettiget, at en tandlægeklinik opsagde en klinikassistent, fordi hun valgte at takke nej til en varslet lønnedgang begrundet i klinikkens behov for at spare i forbindelse med coronanedlukningen. Opsigelsen var således sagligt begrundet i virksomhedens forhold.

Behov for at spare efter nedlukning

Som følge af coronapandemiens udbrud og nedlukningen af Danmark måtte tandlægeklinikken holde delvist lukket fra 13. marts 2020 til 20. april 2020. Den delvise nedlukning medførte et økonomisk tab for tandlægeklinikken, der derfor var nødsaget til at finde besparende tiltag.  

Den 24. april 2020 blev der afholdt et internt møde, hvor medarbejderne blev orienteret om klinikkens økonomiske udfordringer og opfordret til at overveje, hvordan virksomheden eventuelt kunne spare.

Forsøg på frivillige aftaler

Den 27. april 2020 afholdtes individuelle samtaler med klinikkens klinikassistenter, herunder den i denne sag omtalte klinikassistent.

Ved disse samtaler forsøgte virksomheden at indgå frivillige aftaler med klinikassistenterne om lønnedgang. Den i denne sag omtalte klinikassistent afviste at indgå en sådan frivillig aftale.

Den 29. april 2020 modtog virksomheden en mail fra sin revisor, hvoraf det fremgik, at regnskabet for 2019 tydeliggjorde et behov for, at virksomheden iværksatte besparelser og øgede sin indtjening.

Af denne mail fremgik det ligeledes, at virksomheden skulle reducere sine omkostninger til klinikassistenter.

Varsling af lønnedgang

Fordi klinikassistenten afviste at indgå en aftale om lønnedgang, valgte virksomheden i stedet den 30. april 2020 formelt at varsle en sådan lønnedgang. Virksomheden begrundede varslingen i behovet for økonomiske besparelser.

Da en lønnedgang var en væsentlig ændring af ansættelseskontrakten, oplyste virksomheden desuden klinikassistenten om, at en manglende accept af lønnedgangen ville betyde, at hun kunne betragtes som opsagt til fratræden efter udløbet af hendes almindelige opsigelsesvarsel.

Klinikassistenten accepterede ikke lønnedgangen, fordi hun var uenig i virksomhedens begrundelse, og hun blev derfor opsagt med et opsigelsesvarsel på seks måneder.

Anfægtede behov for lønnedgang

Forbundet anførte på vegne af klinikassistenten, at der var tale om en usaglig opsigelse, idet virksomhedens besparelsesbehov hverken generelt eller på grund af coronanedlukningen kunne anses at være så markant, at det nødvendiggjorde, at hun måtte varsles ned i løn.

Forbundet mente desuden, at klinikassistentens høje anciennitet på 40 år og 11 måneder i lyset af 25-års-reglen måtte tages i betragtning i en saglighedsvurdering.

Afskedigelsesnævnets frifandt tandlægeklinikken

I sin afgørelse af 6. juli 2021 fandt dommeren, at varslingen af lønnedgang og den deraf følgende opsigelse af klinikassistenten var sagligt begrundet i virksomhedens forhold. På denne baggrund frifandtes tandlægeklinikken.

Dommeren lagde vægt på, at tandlægeklinikken havde dokumenteret et behov for besparelser og understregede  derudover, at tandlægeklinikken havde forsøgt at indgå frivillige aftaler med medarbejderne for på den måde at undgå at skulle opsige dem.

Han fandt desuden ikke, at klinikassistentens høje anciennitet gav anledning til, at denne skulle fritages for på lige fod med de øvrige klinikassistenter at medvirke til at reducere virksomhedens økonomiske omkostninger.

Herved stod klinikassistentens anciennitet ikke i vejen for, at virksomheden kunne varsle dennes lønnedgang som følge af den økonomisk vanskelige situation.

Det var således sagligt begrundet i virksomhedens forhold, at klinikassistentens manglende accept af lønnedgangen medførte, at varslingen måtte betragtes som en opsigelse af ansættelsesforholdet.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Afskedigelsesnævnets afgørelse af 6. juli 2021 i sag nr. 20201275.

Skabeloner

Skabelon til ændring af ansættelsesvilkår

Hent

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter