Foto: Colourbox
09.01.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Ingen beviser for aftale om højere timeløn

Et murersjak kunne ikke løfte bevisbyrden for, at der var indgået en aftale med virksomheden om, at timelønnen skulle forhøjes fra 225 kr. til 300 kr. Virksomheden blev derfor frifundet i en faglig voldgift.

Ønske om forhøjet timeløn

Sagen angik en tvist mellem virksomheden og et murersjak om forhøjelse af murersjakkets timeløn. Murersjakket havde fremsat ønske om at forhøje timelønnen fra 225 kr. til 300 kr., idet de kunne få en højere timeløn ”ude i byen”.

Af sagen fremgår det, at der har været en SMS-korrespondance, hvor virksomhedens ejer spurgte ind til niveauet for den ønskede lønforhøjelse. Til dette svarede murersjakket, at 300 kr. ville være passende. Det fremgår ikke af korrespondancen, at virksomheden bekræftede lønforhøjelsen. Da medarbejdernes næste løn blev udbetalt, var det til en timesats på 225 kr.

Forklaringer

Murersjakket forklarede, at der, efter deres opfattelse, på et byggemøde mellem dem og virksomhedens ejer var indgået en mundtlig aftale om en lønforhøjelse til 300 kr. i timen. De forklarede endvidere, at denne aftale var indgået i overværelse af virksomhedens entrepriseleder. Entrepriselederen forklarede modsat dette, at virksomhedens ejer havde afvist kravet om lønforhøjelse på byggemødet.

Virksomheden gjorde gældende, at en sådan mundtlig aftale ikke var indgået. Ejeren forklarede, at virksomheden var bundet af en aftale om betaling med hovedentreprenøren, og at han derfor ikke kunne imødekomme kravet om lønforhøjelse uden medvirken fra hovedentreprenøren. Virksomheden ville forsøge at få hovedentreprenøren til at hæve sin betaling, så han kunne give murersjakket lønforhøjelse. Da dette ikke var muligt, afviste virksomhedens ejer ønsket om lønforhøjelse mundtligt på byggemødet.  

Opmandens afgørelse

Dommeren fandt, at murersjakket ikke havde løftet bevisbyrden for, at der var indgået en mundtlig aftale om lønforhøjelse på 300 kr. Dommeren vurderede, at forklaringen fra virksomhedens ejer fremstod troværdig, også i lyset af, at afvisningen af kravet blev bekræftet af virksomhedens entrepriseleder.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på kendelse af 22. september 2022 i faglig voldgift FV 2022-781.

DI`s råd

Sagen viser, at medarbejdere skal have konkrete beviser, hvis de skal kunne godtgøre, at der er indgået en aftale om lønforhøjelse. I sagen kunne medarbejderne ikke løfte denne bevisbyrde.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.