Foto: Colourbox
24.01.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Sagligt at opsige efter positiv narkotikatest

Afskedigelsesnævnet har afgjort, at en virksomhed var i sin gode ret til at opsige en medarbejder med over ti års anciennitet, da en narkotikatest på virksomheden viste, at medarbejderen havde kokain i kroppen.

Opsagt efter narkotikatest

Sagen handlede om en medarbejder, som blev opsagt efter ti år og fire måneders ansættelse, efter at en narkotikatest foretaget på virksomheden havde vist, at medarbejderen havde spor af kokain i kroppen.

Virksomheden havde en politik, hvoraf det fremgik, at virksomheden havde en nultolerance over for både alkohol- og narkotikapåvirkning i arbejdstiden. Det fremgik endvidere af politikken, at virksomheden ved mistanke på ethvert tidspunkt kunne kræve, at medarbejdere blev testes for alkohol eller narkotika.

Medarbejderen var mødt på arbejde en aften efter at have været til Aalborg Karneval den foregående aften. Da medarbejderen havde været på arbejde nogle timer, oplyste den nyvalgte tillidsrepræsentant lederen om, at medarbejderen virkede underlig. Medarbejderen blev derfor udtaget til test, og testen blev udført efter testmanualens og virksomhedens forskrifter.

Testen viste et positivt resultat, dog med en afbrudt rød linje i feltet med testresultatet. Medarbejderen bestred ikke resultat og blev herefter sendt hjem, og et par dage senere blev han opsagt.

Bestred validitet af testen

Medarbejderen bestred efterfølgende validiteten af testen, da stregen på testen ikke havde været fuldstændig. Medarbejderen mente, at virksomheden skulle have foretaget en ekstra test for en sikkerheds skyld, eller at han skulle have været blevet opfordret til at gå til lægen og få taget en test. Det havde virksomheden ikke gjort.

Det fremgik af politikken, at virksomheden kunne anbefale medarbejderen at gå til egen læge, hvis en medarbejder bestred resultatet af en test. Men da medarbejderen ikke havde kommenteret testen, opfordrede virksomheden derfor ikke til yderligere testning.

Opsigelsen var saglig

Afskedigelsesnævnet lagde i sin afgørelse vægt på, at virksomheden havde fulgt politikkens retningslinjer for testning samt testmanualens forskrifter.

Nævnet afviste, at der skulle være sket yderligere testning og udtalte, at der på baggrund af de anførte omstændigheder ikke var nogen anledning for virksomheden til at forlange en ny test eller til at opfordre medarbejderen til at gå til egen læge for at få foretaget en ny test.

Opsigelsen var derfor saglig som følge af væsentlige sikkerhedsmæssige hensyn.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Afskedigelsesnævnets afgørelse af 1. november 2022 i sag nr. 20220610.

DI´s råd

Sagen viser, at det er vigtigt at have en klar politik på området, hvis man ønsker at gennemføre alkohol- eller narkotikatest af sine medarbejde. Det er essentielt, at politikken forholder sig til fremgangsmåde ved testning samt de ansættelsesretlige konsekvenser, hvis testen er positiv.

Skabeloner

Varsling af kontrolforanstaltninger

Download

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter