Foto: Colourbox
24.01.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Syv polske håndværkere var indlejet arbejdskraft

En byggevirksomhed blev pålagt bod, da håndværkere fra Polen ikke kunne anses som selvstændige erhvervsdrivende, men derimod indlejet arbejdskraft. Arbejdsretten begrundede afgørelsen med, at virksomheden havde udleveret arbejdstøj og indlogeret medarbejderne. Herudover var det skriftlige materiale i sagen udarbejdet på dansk.

Håndværkere fra Polen

Sagen omhandlede syv håndværkere fra Polen, som udførte arbejde i Danmark for en virksomhed.

Entrepriseaftalen mellem håndværkerne og virksomheden var udarbejdet på dansk, hvilket ingen af håndværkerne forstod, og på væsentlige punkter afspejlede entrepriseaftalen ikke virkeligheden.

Uklar aftale mellem håndværkere og virksomheden

Fordi aftalen var uklar, fandt Arbejdsretten, at der var en formodning for, at de syv håndværkere havde fået yderligere arbejdsinstruktioner af virksomheden, ud over hvad der fremgik af entrepriseaftalen. Endvidere havde virksomheden udleveret arbejdstøj samt indlogeret håndværkerne.

Der var tale om indlejet arbejdskraft

Arbejdsretten afgjorde derfor, at de syv håndværkere ikke kunne anses som selvstændige erhvervsdrivende, der udførte underentreprise, men at der var tale om indlejet arbejdskraft. Arbejdsretten lagde også vægt på de afgivne forklaringer fra pladsbesøgene. Virksomheden skulle på baggrund af dette betale en bod på 100.000 kr. til forbundet.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Arbejdsrettens afgørelse af 17. august 2022 i sag nr. AR 2022.134.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter