Foto: Colourbox
07.11.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Flypassagerer skal ikke vente op til 45 minutter ekstra

Et flyselskab fik i en faglig voldgift medhold i, at de ikke automatisk skal udsætte en flyafgang, når der på grund af forsinkelser dagen før ikke er fulde 45 minutter til kabinemedarbejderes check-in til første flyafgang.

Der skal planlægges med 45 minutters check-in

Flyselskabet har i deres overenskomst en bestemmelse, hvor det fremgår, at kabinepersonalet har krav på, at der planlægges med minimum 45 minutter til deres check-in. Check-in er tiden, der går, fra medarbejderne møder i lufthavnen, til kaptajnen letter bremsen på flyet på deres første flyvning på dagen.

Forsinkelser i afviklingsfasen

Bestemmelsen betyder selvsagt, at virksomheden altid planlægger med 45 minutter til check-in, når de udsender den månedlige arbejdsplan, men også når de omdisponerer personalet i god tid. Dog kan der nogle gange opstå forsinkelser på den sidste flyvning en dag, hvor en eller flere af medarbejderne skal møde ind næste dag, og hvor der ikke er tid til, at de pågældende kan få 45 minutter til check-in. Det skyldes, at de skal have de lovbestemte timers hvile, som ikke kan fraviges under nogen omstændigheder.

I den situation udsættes flyet næste dag med det samme, hvis det står klart, at flyet ikke kan afgå til tiden. Men hvis medarbejderne kan få deres hviletid og eksempelvis få 35 minutter til check-in, vil virksomheden som udgangspunkt ikke udsætte flyet på forhånd. Problemet med automatisk udsættelse af flyet er, at der i så fald går en besked om forsinkelsen til passagerne, der i så fald møder op senere ved flyet, hvorved virksomheden risikerer yderligere forsinkelser.

Krav på nødvendig tid

Kabinepersonalet har dog altid krav på den tid, de faktisk har brug for, og det er den ansvarlige blandt kabinepersonalet (purseren) og i sidste ende kaptajnen, der melder flyet klar, når kabinepersonalet er færdige med de nødvendige, sikkerhedsmæssige opgaver. Herefter kan de mere serviceprægede opgaver udføres, når flyet er i luften, hvis der ikke er tid til dem på landjorden inden afgang.

Altid krav på 45 minutter?

Forbundet mente, at kabinepersonalet altid havde krav på de 45 minutters check-in, også ved ændringer i afviklingsfasen. Forbundet støttede blandt andet sagen på virksomhedens Operations Manual, hvor der fremgår endnu længere check-in-tider, da de afspejler, hvilke tider virksomheden konkret afsætter til check-in (f.eks. ekstra tid i London Heathrow). Sagen angik dog kun overenskomstbestemmelsen.

Virksomheden fik medhold

Dommeren i sagen var enig med virksomheden. Han mente ikke, at bestemmelsens anvendelse af ordet "planlægning" omfatter ændringer i afviklingsfasen. Desuden var der lang praksis for denne forståelse hos virksomheden, og det ville medføre gener for flyafviklingen, herunder for passagererne, hvis virksomheden automatisk skulle udsætte fly.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på kendelse af 10. oktober 2023 i faglig voldgift i sag nr. FV 2022-952.

DI's råd

Sagen viser, at en dommer ved overenskomstfortolkning helt som sædvanligt både lægger vægt på ordlyden af og praksis vedrørende den konkrete bestemmelse, men at dommeren også kan lægge vægt på, at fortolkningen af bestemmelsen praktisk giver mening.

I den konkrete sag havde kabinepersonalet altid den tid, de havde brug for, selv om flyet ikke officielt havde fået udsat sin afgang på grund af forsinkelsen dagen før. Derfor var der naturligvis intet sikkerhedsmæssigt på spil. Som konsekvens handlede sagen reelt om, at forbundet ønskede, at deres medlemmer altid skulle have stillet et bestemt tidsrum til rådighed til check-in, selv om de måske ikke konkret i situationen havde brug for de 45 minutter, og selv om en sådan praksis ville medføre en forøget risiko for forsinkelser på virksomhedens flyvninger.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.